Tài liệu tham khảo

Luca ra mắt kho Tài liệu tham khảo cho phụ huynh, nhằm giúp phụ huynh cập nhật các thông tin, kiến thức, cộng đồng về trẻ tự kỷ.

Tài liệu tham khảo => Tài liệu của Luca

Ngoài ra, mỗi trung tâm cũng có một kho tài liệu riêng được tạo bởi các trị liệu viên để chia sẻ đến quý phụ huynh

Tài liệu tham khảo => Tài liệu của trung tâm

Last updated