🗄️Thư viện mục tiêu

ĐỊNH NGHĨA

THƯ VIỆN MỤC TIÊU là một kho mục tiêu chung của một trung tâm. Các mục tiêu có thể được tạo bởi các cấp quản lý, nhằm mục đích chia sẻ trong trung tâm. Từ đây, các trị liệu viên có thể tham khảo và đưa vào ngân hàng mục tiêu riêng cho từng học sinh, để tiện cho việc lập kế hoạch can thiệp sau này.

Luca cho phép các cơ sở trong cùng một hệ thống cơ sở (cùng chủ trường) sẽ có thể chia sẻ / sử dụng chung một Thư viện mục tiêu

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

pageTạo / chỉnh sửa thư mục và mục tiêupageĐưa vào ngân hàng mục tiêu của học sinhpageHiển thị / Ẩn thư việnpageTìm kiếm / sắp xếp mục tiêu

Last updated