Gói dịch vụ

Mọi thông tin về Gói dịch vụ hiện tại của hệ thống cơ sở sẽ được hiển thị tại trang này.

  1. Gói dịch vụ đăng ký: Hiện nay Luca chỉ áp dụng 2 gói dịch vụ là Demo (5 tuần) và gói chính thức 6 tháng

  2. Tổng số học sinh đã đăng ký sử dụng (đã bao gồm số học sinh được khuyến mãi)

  3. Số ngày còn lại của gói dịch vụ, sau ngày hết hạn, chủ cơ sở phải liên hệ với Luca Education để gia hạn gói và tiếp tục sử dụng.

  4. Danh sách / Lịch sử các hóa đơn => bấm chọn để xem thông tin chi tiết của hóa đơn

Nếu số lượng học sinh bạn đã đăng ký với Luca là 50 bạn, khi bạn thêm học sinh thứ 51 vào hệ thống, hệ thống sẽ báo lỗi như hình bên dưới.

Hướng dẫn đăng ký gói dịch vụ => xem trang bên dưới

pageĐăng ký gói dịch vụ

Hướng dẫn đăng ký thêm học sinh => xem trang bên dưới

pageĐăng ký thêm học sinh

Last updated