Báo cáo bán trú

Hướng dẫn cho Trị liệu viên làm báo cáo bán trú

Trị liệu viên chỉ có thể làm báo cáo bán trú khi TLV đã được thêm vào danh sách giáo viên dạy bán trú

1. Vào màn hình Báo cáo bán trú

Sau khi đăng nhập thành công, chọn mục "Báo cáo" trên thanh điều hướng phía cuối màn hình

Sau đó chọn tab "Bán trú" và chọn học sinh cần báo cáo bán trú

2. Đánh giá các tiêu chí

Đánh giá học sinh trên các tiêu chí như Sức khỏe, Ăn uống, Giấc ngủ, Vệ sinh, v.v. bằng các điều chỉnh các thanh đánh giá.

3. Thêm ghi chú

Trị liệu viên viết ghi chú cho phần đánh giá của mình. Đây là phần bắt buộc, nếu thiếu sẽ không thể hoàn thành báo cáo.

4. Thêm hoạt động

Ngoài ra, Trị liệu viên có thể thêm các hoạt động bổ sung trong thời gian bán trú của trẻ.

=> Chọn các hoạt động thực hiện (ví dụ: kể chuyện)

Các hoạt động bán trú được tạo cho một bạn học sinh bất kỳ sẽ tự động áp dụng cho tất cả học sinh trong cùng một lớp bán trú

> Thêm hoạt động mới / có sẵn

  • Chọn nút "Thêm hoạt động" dưới phần ghi chú

  • Thêm hoạt động mới chưa có sẵn: Gõ tên hoạt động và thanh tìm kiếm, sau đó enter/ok

  • Hoạt động mới đó sẽ được thêm vào danh sách hoạt động

  • Tiếp theo, tick chọn hoạt động trong danh sách => chọn "Hoàn thành"

> Chỉnh sửa hoạt động bán trú

  • Trị liệu viên có thể thêm / bớt hoạt động cho lớp bán trú

  • Hoặc chỉnh sửa cả thông tin của hoạt động => Kéo sang phải tại hoạt động đó và bấm vào biểu tượng bút chì => Chỉnh sửa và chọn "Lưu"

5. Gửi báo cáo

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin của bản báo cáo, Trị liệu viên chọn Hoàn thành hoặc Lưu bản nháp để kiểm tra lại

Báo cáo này sẽ được tự động gửi hoặc không gửi cho phụ huynh tùy theo thiết lập chung của trung tâm

6. Chỉnh sửa báo cáo

Trị liệu viên có thể chỉnh sửa bản báo cáo nếu chỉ lưu bản nháp và chưa chọn Hoàn thành.

7. Xóa và khôi phục báo cáo buổi học

Trị liệu viên có thể xóa báo cáo trong trường hợp học sinh không tham gia buổi học đó. Ngoài ra, báo cáo này vẫn có thể được khôi phục sau khi xóa.

Lưu ý: Việc xóa báo cáo chỉ có thể thực hiện với các báo cáo chưa hoàn thành (hoặc đang lưu nháp)

Last updated