💬Tin nhắn (Chat)

Tính năng Tin nhắn (Chat) giúp các trị liệu viên (cả Giám đốc, quản lý chuyên môn và quản lý cơ sở) trò chuyện trực tiếp với phụ huynh học sinh trên app Luca Education.

Tính năng này hứa hẹn thay thế hoàn toàn các ứng dụng trò chuyện khác như Facebook Messenger, Zalo, Viber, v.v., nhằm giúp bảo mật các thông tin / tài khoản cá nhân của trị liệu viên và phụ huynh.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ TÍNH NĂNG

pageThêm mới / Rời nhóm chatpageCơ sở bị khóapageCác chức năng khác

Last updated