Báo nghỉ nhiều buổi cho trị liệu viên

Làm sao để báo nghỉ nhiều buổi học (trong nhiều ngày) cho một trị liệu viên?

  • Chọn "Tùy chọn" ở ô "Ngày" => Chọn khoảng ngày cần báo nghỉ

  • Chọn tên Trị liệu viên cần báo nghỉ ở ô "Trị liệu viên"

  • Tích chọn những ngày cần báo nghỉ

  • Chọn nút "Báo nghỉ" ở góc phải

  • Điền nội dung nghỉ, chọn lý do TLV nghỉ

  • Bấm "Xác nhận"

=> Xem video hướng dẫn chi tiết bên dưới

Last updated