Thông tin cá nhân

  • Tại tab "Cá nhân", Trị liệu viên có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách chọn mục "Thông tin cá nhân", sau đó chọn biểu tượng bút chì

  • Biểu tượng ba chấm dọc dùng để thay đổi giữa các cơ sở mà Trị liệu viên đang quản lý

  • Bạn cũng có thể tải lên/chỉnh sửa ảnh đại diện củamình

  • Sau khi chỉnh sửa thông tin mong muốn => chọn "Lưu chỉnh sửa"

Last updated