Quản lý chuyên cần

Mục quản lý chuyên cần bao gồm các chức năng vượt trội như báo nghỉ cho học sinh và trị liệu viên, đổi giờ học, đổi trị liệu viên, tạo buổi học phát sinh, v.v.

Vui lòng chọn mục cần quản lý

pageHọc cá nhânpageHọc bán trú

Tải file excel

Luca hỗ trợ thêm tính năng tải toàn bộ bảng quản lý chuyên cần từ website xuống máy tính với định dạng .xlxs (file Excel). Giới hạn số buổi học tối đa là 1000 buổi cho mỗi lần tải

Last updated