Học bán trú

Quản lý các buổi học bán trú của cơ sở

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết cho từng chức năng trong các clip bên dưới

1. Lọc danh sách buổi học

Có thể lọc các buổi học theo:

  • Ngày: Hôm nay / Tuần này / Tháng này / Tháng trước hoặc Tùy chọn khoảng thời gian

  • Tên lớp bán trú, tên học sinh

  • Trạng thái:

    • Chưa học (chưa đến giờ bắt đầu lớp bán trú)

    • Đang học (vẫn chưa qua giờ kết thúc lớp bán trú)

    • Đã học (giờ hiện tại đã qua giờ kết thúc lớp bán trú của trung tâm)

2. Báo nghỉ và khôi phục buổi học

Không thể khôi phục buổi học sau khi lớp bán trú đó đã kết thúc.

**Từ phiên bản 3.5.0, tính năng báo nghỉ lớp bán trú được bổ sung thêm: Cho phép chọn lý do cụ thể để thống kê chính xác giờ dạy và giờ học của học sinh và trị liệu viên.

Trên app TLV, các thầy cô sẽ nhận được thông báo báo nghỉ của lớp bán trú mình phụ trách.

3. Tạo buổi học phát sinh

Lưu ý: Tất cả các thay đổi về các buổi học đều sẽ được thông báo đến trị liệu viên qua app

Last updated