♻️Giải phóng bộ nhớ đệm

Việc tải lên (upload) hình ảnh/video (media) trong khi làm báo cáo, ít nhiều sẽ bị gián đoạn và lưu lại bộ nhớ đệm trong điện thoại của bạn.

Để cải thiện vấn đề dung lượng ứng dụng Luca bị tăng cao, Luca ra mắt tính năng "Giải phóng bộ nhớ đệm" để xóa những dữ liệu thừa này, không để ứng dụng Luca chiếm nhiều dung lượng trong điện thoại của bạn.

=> Vào tab "Cá nhân" trên thanh điều hướng => Chọn "Giải phóng bộ nhớ đệm"

Last updated