⚙️Thiếp lập tài khoản

Các hướng dẫn về tài khoản của Trị liệu viên trên Luca Education

1. Đăng nhập trên app

  • Điền email (đã dùng để đăng ký) và mật khẩu (đã được tạo khi đăng ký)

  • Chọn "Tiếp tục"

2. Thiết lập thông tin tài khoản

  • Tại tab "Cá nhân", Trị liệu viên có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách ấn vào biểu tượng bút chì

  • Biểu tượng ba chấm dọc dùng để thay đổi giữa các cơ sở mà Trị liệu viên đang quản lý

Sau khi chỉnh sửa thông tin, chọn "Lưu chỉnh sửa"

3. Đổi mật khẩu / Quên mật khẩu

Tương tự như ở bản website, mời Trị liệu viên xem bài viết này để được hướng dẫn đổi lại mật khẩu

pageĐổi mật khẩu

4. Các câu hỏi thường gặp

Một giáo viên có được tham gia dạy ở nhiều trung tâm không?

Một giáo viên có thể dạy được ở nhiều trung tâm khác nhau.

Nếu giáo viên được thêm vào nhiều trung tâm, khi đăng nhập, giáo viên có thể chọn trung tâm mình muốn sử dụng

Giáo viên dạy tự do muốn sử dụng dịch vụ của Luca?

Các giáo viên dạy tự do có thể đăng ký sử dụng Luca như 1 cơ sở riêng lẻ. Không nhất thiết phải mở 1 cơ sở giáo dục mới sử dụng được dịch vụ của Luca Education

Tối thiểu 3 học sinh/ cơ sở can thiệp

Last updated