Báo cáo can thiệp cá nhân

Hướng dẫn cho Trị liệu viên làm báo cáo can thiệp cá nhân

Báo cáo can thiệp cá nhân giúp trị liệu viên ghi lại kết quả học tập của trẻ sau mỗi buổi học, và giúp phụ huynh dễ dàng xem được hoạt động của con trong buổi học đó, cũng như theo dõi được tiến trình phát triển của con.

I. Hướng dẫn chi tiết cách làm báo cáo can thiệp cá nhân trên app Trị liệu viên

Bước 1: Vào màn hình Báo cáo cá nhân

 • Sau khi đăng nhập thành công, chọn mục "Nhật ký học tập" trên thanh điều hướng phía cuối màn hình

 • Sau đó chọn tab "Can thiệp". Bên dưới, trong tab "Chưa hoàn thành" sẽ hiển thị các học sinh chưa được báo cáo

Bước 2: Chọn buổi học / học sinh cần báo cáo

Lưu ý: Các báo cáo sẽ được hiển thị mặc định mỗi ngày 1 báo cáo (1 buổi học) cho 1 học sinh. Tuy nhiên, nếu trung tâm kích hoạt tính năng Lịch học thì số báo cáo sẽ hiển thị theo thời khóa biểu đã được tải lên. (Xem chi tiết về tính năng Lịch học tại đây)

Bước 3: Điền các thông tin chung về buổi học, bao gồm:

 • Nhiệt kế cảm xúc: Chọn cảm xúc của học sinh trong buổi học.

 • Mức độ tham gia: Đánh giá sao mức độ tham gia của học sinh trong buổi học.

 • Nhận xét buổi học: Nhận xét chung, ghi chú về buổi học.

Bước 4: Báo cáo kết quả của nhiều mục tiêu

 • Chọn các mục tiêu cần báo cáo

 • Điều chỉnh mức độ hoàn thành của từng mục tiêu (từ 5-100%) (trường hợp học sinh có thực hiện).

 • HOẶC chọn lý do đối với trường hợp học sinh không thực hiện mục tiêu.

 • Nhận xét: Nhận xét cho từng mục tiêu có thể bắt buộc hoặc không, tùy vào cài đặt của cơ sở

 • Hoạt động: TLV có thể chọn, thêm mới, chỉnh sửa các hoạt động khi dạy mục tiêu này

 • Media: TLV có thể tải lên hình ảnh/video cho mục tiêu đó

=> Vui lòng xem video hướng dẫn chi tiết việc thực hiện một báo cáo can thiệp hoàn chỉnh bên dưới

II. Chỉnh sửa báo cáo lưu ở dạng nháp

Trị liệu viên có thể chỉnh sửa nếu bản báo cáo chỉ được lưu nháp trước đó và chưa chọn Hoàn thành.

III. Gửi báo cáo đến phụ huynh

Sau khi hoàn thành, các báo cáo sẽ được tự động gửi đến phụ huynh của học sinh đó. Tuy nhiên, Quản lý có thể tùy chỉnh tính năng này để gửi báo cáo đến phụ huynh bất cứ khi nào mình muốn.

Xem chi tiết tại bài viết bên dưới

pageTùy chỉnh các báo cáo

IV. Xóa và khôi phục báo cáo buổi học

Trị liệu viên có thể xóa báo cáo trong trường hợp học sinh không tham gia buổi học đó. Ngoài ra, báo cáo này vẫn có thể được khôi phục sau khi xóa.

Lưu ý: Việc xóa báo cáo chỉ có thể thực hiện với các báo cáo chưa hoàn thành (hoặc đang lưu nháp)

Last updated