Liên kết phụ huynh với học sinh

Để phụ huynh có thể xem được báo cáo và thông tin của học sinh trên app Luca Phụ huynh, quản lý cần gửi liên kết tương ứng đến phụ huynh

  • Vào Hồ sơ học sinh

  • Chọn học sinh cần liên kết

  • Chọn tab Thông tin cá nhân

  • Ở ô bên phải, chọn Gửi lời mời liên kết app PH (như hình minh họa)

  • Điền email phụ huynh cung cấp (email mà phụ huynh đã dùng để đăng ký tài khoản trên app Phụ huynh)

  • Chọn Gửi lời mời liên kết app PH

Hướng dẫn phụ huynh tải app Phụ huynh, đăng ký tài khoản, đăng nhập, và liên kết với học sinh tại các link dưới đây

Last updated