Bày tỏ cảm xúc với tin nhắn

Các thành viên trong nhóm chat có thể bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của người khác (hoặc cả với tin nhắn của chính mình), tương tự như trên các nền tảng nhắn tin khác như Zalo, Messenger.

  • Các cảm xúc có thể bày tỏ bao gồm: thích (like), tim, khóc, haha, bất ngờ.

  • Tính năng áp dụng cho cả app Phụ huynh và app TLV

Last updated