Báo cáo ngày (can thiệp cá nhân / bán trú / nhóm)

Báo cáo ngày (bao gồm can thiệp cá nhân, bán trú và nhóm) phải được thực hiện trên nền tảng app của Trị liệu viên

Vui lòng xem các bài viết dưới đây để được hướng dẫn cụ thể cách làm báo cáo trên app Trị liệu viên ⬇️

pageBáo cáo can thiệp cá nhânpageBáo cáo bán trúpageBáo cáo can thiệp nhóm

Trên nền tảng web sẽ chỉ hiển thị danh sách báo cáo và các thông tin chi tiết của báo cáo đã hoàn thành

**Ngoài ra, các cấp quản lý còn có thể chủ động "Xóa báo cáo" khi cần thiết (báo cáo nhầm)

Last updated