Khái niệm "Báo cáo" trên Luca Education

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và các loại hình Báo cáo trên Luca Education

1. Khái niệm

Báo cáo là bản tổng hợp đánh giá quá trình học tập (can thiệp) của trẻ, bao gồm đánh giá các mục tiêu, sự hợp tác

2. Các hình thức báo cáo

3. Hệ thống tổng hợp báo cáo tự động

Dựa vào kết quả báo cáo hàng ngày, hệ thống tự tổng hợp kết quả để tạo báo cáo tuần & tháng. Các báo cáo này sẽ được Trị liệu viên trung tâm chọn gửi tới phụ huynh thông qua Ứng dụng đi động dành riêng cho phụ huynh.

Lưu ý: Các Trị liệu viên vẫn phải viết nhận xét chung cho từng tuần và từng tháng để hoàn thành báo cáo

4. Các phương thức đánh giá được Luca Education sử dụng

a. Thước đo tỷ lệ từ 0-100%

  • Luca sử dụng thang điểm từ 5-100% để đánh giá sự hợp tác thực hiện một mục tiêu của bé.

  • Với trường hợp trẻ không thực hiện, Luca tính là 0% và chia thành 3 trường hợp, tiến tới theo dõi khả năng thể hiện sự từ chối của trẻ: thể hiện sự từ chối, không hợp tác và không có cơ hội thực hiện

b. Nhiệt kế cảm xúc, mức độ tham gia và ghi chú

  • Luca sử dụng nhiệt kế cảm xúc để đánh giá cảm xúc của bé trong quá trình học tập và can thiệp, bao gồm 5 mức độ cảm xúc: Con cảm thấy bùng nổ, con cảm thấy tức giận, con khó chịu, con bình thường, và con vui vẻ.

  • Luca cũng sử dụng mức độ tham gia (1-5 sao) và ghi chú để nhận xét chung về sự chủ động của bé trong buổi học.

Last updated