Hồ sơ nhân sự

Chỉ dành cho vai trò Chủ trường và Quản lý cơ sở

1. Thêm Trị liệu viên vào cơ sở can thiệp

Xem tại bài viết dưới đây

pageMời Trị liệu viên vào CSCT

2. Tại đây, Quản lý có thể xemchỉnh sửa thông tin, vai trò của toàn bộ nhân sự trong cơ sở

  • Trong menu, chọn "Quản lý hồ sơ" => chọn "Hồ sơ nhân sự"

  • Chọn nhân viên bạn cần xem / chỉnh sửa thông tin

  • Tại đây sẽ hiển thị danh sách học sinh mà Trị liệu viên đó phụ trách

  • Chọn biểu tượng bút chì để chỉnh sửa thông tin cá nhân của Trị liệu viên

3. Lựa chọn chức vụ của nhân sự

Chỉ có chức vụ Chủ trường Quản lý cơ sở mới có thể bổ nhiệm, chỉnh sửa chức vụ cho các nhân sự khác trong cơ sở.

Để hiểu rõ về các chức vụ (vai trò) được sử dụng trong Luca Education, vui lòng xem bài viết bên dưới

pageCác chức vụ được sử dụng trong Luca Education

4. Bảng thống kê cho từng trị liệu viên

Khi bấm vào xem chi tiết một TLV, Luca đồng thời hiển thị bảng thống kê các thông tin liên quan đến việc giảng dạy của TLV, cụ thể là:

  • Chuyên cần theo giờ: Số giờ dạy thực, phát sinh và số giờ nghỉ

  • Chuyên cần theo ngày: Số ngày làm việc thực tế = (Tổng ngày làm dự kiến - Số ngày nghỉ) / Tổng ngày làm dự kiến

  • Tiến độ công việc: số lượng các báo cáo và kế hoạch đã hoàn thành

  • Số hình ảnh / video đã tải lên

  • Số lượng học sinh đang phụ trách

  • Danh sách học sinh và kết quả can thiệp cá nhân.

Last updated