Sinh nhật

Xem thống kê ngày sinh nhật của toàn bộ học sinh và trị liệu viên của cơ sở

Ngoài chức năng tự động gửi thông báo nhắc sinh nhật qua app trị liệu viên, quản lý luôn có thể xem thống kê sinh nhật hàng tháng trên website của cơ sở.

Các thông tin hiển thị:

  • Danh sách sinh nhật của học sinh và trị liệu viên, kèm ngày tháng năm sinh

  • Danh sách sinh nhật của các tháng khác trong năm => Chọn "Xem chi tiết" để hiển thị danh sách chi tiết.

Last updated