🔔Thông báo

1. Trị liệu viên sẽ nhận được thông báo về các thay đổi trong lịch dạy của mình, bao gồm:

  • Buổi học cá nhân / bán trú bị hủy hoặc được khôi phục.

  • Học sinh báo nghỉ can thiệp cá nhân / bán trú.

  • Buổi học cá nhân có thay đổi về giờ học hoặc trị liệu viên phụ trách.

  • Có buổi học cá nhân phát sinh

  • Có học sinh học 1 buổi phát sinh trong lớp bán trú của mình phụ trách

2. Quản lý nhận thông báo nhắc sinh nhật học sinh và trị liệu viên của trung tâm mình

Thông báo nhắc sinh nhật sẽ được gửi tự động vào 3 thời điểm:

  1. Ngày 1 hàng tháng: danh sách tất cả các học sinh và trị liệu viên có sinh nhật trong tháng đó

  2. Thứ 2 hàng tuần: danh sách tất cả các học sinh và trị liệu viên có sinh nhật trong tuần đó

  3. Vào 2 ngày trước sinh nhật của 1 cá nhân (học sinh hoặc trị liệu viên)

3. Trị liệu viên nhận thông báo nhắc sinh nhật các học sinh mà mình phụ trách

Hình thức thông báo tương tự như cho Quản lý, nhưng các Trị liệu viên chỉ nhận được thông báo sinh nhật của các học sinh mà mình đang phụ trách, để tiện việc chuẩn bị cho các bé.

Last updated