Website

Các phiên bản cập nhật của phiên bản website

PHIÊN BẢN 3.7.0 (Ra mắt 01/06/2024)

1. Báo cáo nhóm | Bổ sung và cải thiện tính năng

a) Chia nhóm mục tiêu trong Kế hoạch hiện tại

Kế hoạch hiện tại của lớp nhóm cũng sẽ được hỗ trợ phần chia nhóm các mục tiêu, tương tự như đối với lớp can thiệp cá nhân

**Hướng dẫn: Xem tại đây

b) Kho ảnh/video của mục tiêu trên website

Các hình ảnh/video được tải lên khi làm báo cáo nhóm sẽ được lưu lại trong mục "Media của mục tiêu" khi truy cập vào chi tiết của từng mục tiêu (trong các kế hoạch, báo cáo, Ngân hàng mục tiêu, v.v.). (Tương tự như khi xem chi tiết mục tiêu can thiệp cá nhân)

**Trị liệu viên có thể xem mục media này trên cả website và app TLV

2. Bật / tắt tính năng quản lý thành viên của nhóm chat

Do nhu cầu thêm / bớt thành viên trong từng nhóm chat của quý Quản lý, nay Luca ra mắt tính năng quản lý thành viên trong từng nhóm chat. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể thực hiện khi Quản lý kích hoạt tính năng này trong phần Thiết lập cơ sở trên website.

_____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.6.0 (Ra mắt 09/05/2024)

1. Tuỳ chỉnh thời gian nhắc làm đánh giá định kỳ

Ở chế độ bật, thông báo nhắc đánh giá định kỳ cho học sinh sẽ được gửi đến Quản lý sau khi học sinh hoàn thành một lượng giờ học can thiệp cá nhân cố định. **Lưu ý: Nếu không sử dụng tính năng lịch học, Luca sẽ tính 1 báo cáo can thiệp cá nhân bằng 1 giờ can thiệp.

2. Cho phép bật tắt nhóm chat của lớp nhóm

Việc bật tính năng này (xem hình bên dưới) sẽ cho phép hệ thống tạo nhóm chat tự động theo lớp nhóm. Nhóm chat sẽ luôn bao gồm các quản lý, trị liệu viên phụ trách lớp nhóm và phụ huynh của các học sinh trong lớp.

Tắt tính năng sẽ vô hiệu hóa các nhóm chat của lớp nhóm hiện có, và hệ thống sẽ không thể tự động tạo nhóm chat theo lớp nhóm trong tương lai. Bạn vẫn sẽ xem được thông tin cũ của các lớp nhóm.

3. Xem tài liệu tham khảo của Luca trên website

Từ phiên bản 3.6, các trị liệu viên có thể truy cập và xem được các tài liệu ảnh trong "Kho tài liệu" trực tiếp trên website, thay vì chỉ xem được trên app TLV như trước đó.

4. Thêm tính năng gửi lại thông báo cho phụ huynh

Tính năng cho phép quản lý gửi lại thông báo cho phụ huynh trong trường hợp phụ huynh chưa xem thông báo.

_____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.5.0 (Ra mắt 03/05/2024)

1. Tính năng báo nghỉ cho trị liệu viên bán trú

Bổ sung cho tính năng báo nghỉ lớp bán trú: Cho phép chọn lý do cụ thể để thống kê chính xác giờ dạy và giờ học của học sinh và trị liệu viên.

2. Quản lý chuyên cần | Cho phép lọc theo trị liệu viên bán trú

3. Lịch ngày | Thêm thống kê cho lớp nhóm

Bổ sung phần thống kê theo ngày cho lớp nhóm trong phần Lịch ngày.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.4.0 (Ra mắt 08/04/2024)

1. Cải thiện tính năng "Kho tài liệu" của trung tâm

a) Cho phép tạo thư mục trong kho tài liệu

b) Thay đổi cách thiết lập quyền truy cập

 • Công khai: có thể chia sẻ được cho Phụ huynh qua chat, TLV cũng có thể xem được tài liệu trên app

 • Bản nháp: chỉ cấp Quản lý trở lên mới xem được tài liệu, và không thể chia sẻ đến Phụ huynh

 • Lưu ý: Phụ huynh không thể thấy bất cứ tài liệu nào, trừ khi được chia sẻ từ nhóm chat.

2. Thống kê kết quả can thiệp của học sinh theo giai đoạn

Trong Hồ sơ học sinh > Chọn tên học sinh > Chọn thẻ "Kết quả can thiệp" > Chọn khoảng thời gian cần xem thống kê

3. Hồ sơ học sinh | Thống kê số báo cáo đã được hoàn thành của từng học sinh

4. Hồ sơ nhân sự | Thống kê cho TLV bán trú

Thêm tab "Thống kê bán trú" cho các Trị liệu viên đang phụ trách lớp bán trú, bao gồm các mục:

 • Chuyên cần theo ngày: Số ngày đã dạy, Số ngày dạy phát sinh, Số ngày nghỉ

 • Tiến độ hoàn thành báo cáo của các lớp bán trú đang phụ trách

 • Các lớp bán trú đang phụ trách: Gồm số học sinh, số giáo viên trong lớp, ngày học của lớp.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.3.0 (Ra mắt 20/03/2024)

1. Cải thiện tính năng Báo cáo tháng | Hiển thị biểu đồ so sánh lĩnh vực với tháng trước

2. Cải thiện tính năng Lịch học | Thêm bộ lọc học sinh và giáo viên

3. Thông báo khi có tính năng mới trên website

Hiển thị cửa sổ thông báo đến các thầy cô trên website khi có tính năng mới vừa được cập nhật

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.2.0 (Ra mắt 26/12/2023)

LỚP NHÓM (BÁO CÁO NHÓM)

Là một tính năng đột phá khác của Luca Education, cho phép Trị liệu viên báo cáo theo lớp học nhóm. Tương tự như báo cáo can thiệp cá nhân, việc báo cáo nhóm cũng sẽ yêu cầu thiết lập lớp nhóm, kế hoạch can thiệp nhóm, lịch học nhóm trên website để có thể tiến hành báo cáo trên app (TLV)

Bấm vào đây để xem đầy đủ hướng dẫn chi tiết các tính năng của báo cáo nhóm (lớp nhóm)

** CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT **

a) Tạo & chỉnh sửa thông tin lớp nhóm

b) Tạo kế hoạch can thiệp nhóm

Tương tự như kế hoạch can thiệp cá nhân, lớp nhóm cũng có đầy đủ các tính năng như Thư viện mục tiêu, Ngân hàng mục tiêu, kế hoạch can thiệp chung cho từng nhóm

c) Ngân hàng mục tiêu của nhóm

Mỗi lớp nhóm cũng có một ngân hàng mục tiêu riêng để tiện thêm vào kế hoạch nhóm

d) Thời khóa biểu / Lịch học nhóm / Quản lý chuyên cần

e) Báo cáo kết quả can thiệp nhóm hàng ngày (trên app TLV)

Xem hướng dẫn chi tiết về báo cáo nhóm trên app tại đây

f) Xem / hiển thị kết quả can thiệp nhóm (trên app PH)

g) Làm báo cáo tháng cho lớp nhóm

Xem chi tiết hướng dẫn báo cáo tháng cho lớp nhóm

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.1 (Ra mắt 23/01/2024)

THƯ VIỆN MỤC TIÊU THAM KHẢO CỦA LUCA EDUCATION

THƯ VIỆN MỤC TIÊU THAM KHẢO là nơi lưu trữ hệ thống các mục tiêu được Luca Education và ban cố vấn biên soạn, nhằm hỗ trợ các trung tâm tham khảo và sử dụng để lập kế hoạch can thiệp cho học sinh của mình.

Từ thư viện tham khảo bạn có thể lựa chọn mục tiêu phù hợp để đưa vào THƯ VIỆN MỤC TIÊU riêng của trung tâm, sau đó đưa vào NGÂN HÀNG MỤC TIÊU của từng học sinh để cá nhân hóa KẾ HOẠCH CAN THIỆP

**Quy trình sử dụng tối ưu Thư viện tham khảo của Luca => Thư viện mục tiêu của trung tâm => Ngân hàng mục tiêu của học sinh => Kế hoạch can thiệp của học sinh

Hướng dẫn chi tiết về Thư viện tham khảo

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.0 (Ra mắt 12/12/2023)

1. Bật / tắt tính năng tự động gửi báo cáo cá nhân và bán trú

Trên Luca Education, các báo cáo vẫn luôn được gửi tự động đến phụ huynh sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, tùy vào nhu cầu của mỗi trung tâm, các quản lý có thể tùy chỉnh việc này bằng cách tắt chế độ tự động đi, và bấm nút "Gửi" thủ công sau khi các báo cáo đã được duyệt.

2. Bổ sung tính chuyên cần theo ngày trong thống kê của trị liệu viên

Cách tính ngày nghỉ của TLV:

 • Báo nghỉ 1 buổi sáng (trước 12h) hoặc chiều (sau 12h) = 0.5 ngày

 • Báo nghỉ cả 2 buổi = 1 ngày

Ví dụ: TLV nghỉ 3 buổi sáng và 2 buổi chiều => Tổng số ngày nghỉ / tháng = 2.5 ngày

=> Số ngày làm việc thực tế = (Tổng ngày làm dự kiến - Số ngày nghỉ) / Tổng ngày làm dự kiến

3. Hiển thị nút "Gửi" bên ngoài danh sách báo cáo tháng và kế hoạch

Để tiện lợi cho việc gửi báo cáo tháng và kế hoạch can thiệp đến phụ huynh, nút "Gửi" đã được đưa ra ngoài danh sách, quản lý có thể dễ dàng bấm gửi mà không cần vào chi tiết của từng báo cáo/kế hoạch.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.9.0 (Ra mắt 30/11/2023)

1. Trạng thái "Chưa nhập học" khi tạo học sinh mới

a) Sự khác biệt giữa học sinh "Đang học" và "Chưa nhập học"

Cho phép quản lý chọn trạng thái "Chưa nhập học" khi thêm học sinh mới. Học sinh chưa nhập học sẽ không được tính vào số học sinh mua ở gói dịch vụ. Vì vậy, số lượng học sinh chưa nhập học có thể thêm vào là không giới hạn.

b) MỤC ĐÍCH của trạng thái này là để hỗ trợ quản lý kết nối với phụ huynh trước khi học sinh nhập học. Vì vậy, quản lý vẫn có thể:

 • Liên kết app phụ huynh cho học sinh này

 • Tạo nhóm chat với phụ huynh

 • Tạo kết quả đánh giá và gửi đến phụ huynh

 • Gửi tài liệu tham khảo đến phụ huynh

c) Các tính năng giới hạn của học sinh chưa nhập học

 • Thêm trị liệu viên phụ trách

 • Báo cáo cá nhân, báo cáo bán trú

 • Thêm vào lớp học bán trú, tạo thời khóa biểu

 • Các thống kê về học sinh đó

Chỉ các cấp quản lý trở lên mới có thể truy cập vào hồ sơ của học sinh đang đánh giá

2. Thêm các trạng thái (lý do) khi khóa học sinh

Cho phép quản lý chọn một trong 3 lý do khi khóa học sinh: Đã tốt nghiệp, Tạm dừng, Xin nghỉ.

Các trạng thái này hoàn toàn không ảnh hưởng đến các tính năng, việc này chỉ để tiện cho quản lý theo dõi được lý do khóa học sinh này.

3. Thống kê số học sinh theo trạng thái

Hiển thị thêm phần thống kê số học sinh theo trạng thái trong mục Hồ sơ học sinh

4. Cho phép cấp quản lý xoá báo cáo

Từ phiên bản này, Luca cho phép các cấp quản lý xóa báo cáo của học sinh, bao gồm báo cáo cá nhân và bán trú, cả báo cáo chưa hoàn thành, lưu nháp hoặc báo cáo đã hoàn thành.

Thao tác xóa báo cáo chỉ có thể thực hiện trên website

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.8.0 (Ra mắt 14/11/2023)

1. Kho tài liệu của trung tâm

Tính năng "Kho tài liệu của trung tâm" cho phép các quản lý tạo tài liệu riêng cho trung tâm mình. Trên app, trị liệu viên có thể chia sẻ các tài liệu tham khảo này đến phụ huynh qua Tin nhắn

Xem hướng dẫn chi tiết về Kho tài liệu trung tâm tại link bên dưới

pageKho tài liệu

2. Cho phép tạo nhóm mục tiêu trong Ngân hàng mục tiêu

Tương tự như tạo nhóm mục tiêu cho Kế hoạch can thiệp, hiện giờ phần Ngân hàng mục tiêu => Xem hướng dẫn

3. Thống kê cho TLV | Tách lý do TLV nghỉ phép và học sinh nghỉ

Do trước đó thống kê chỉ dựa vào số buổi học nghỉ, sẽ không chính xác nếu đó là ngày nghỉ phép của Trị liệu viên. Nay Luca tách phần thống kê này để tiện cho Quản lý tính được ngày nghỉ phép của các TLV

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.5.0 (Ra mắt 10/08/2023)

1. NHÓM MỤC TIÊU - Tạo nhóm / Hiển thị nhóm trong Kế hoạch hiện tại

Từ phiên bản này, Luca đã cho phép chia nhóm các mục tiêu trong kế hoạch và các báo cáo, dễ dàng hơn cho việc sắp xếp các mục tiêu.

**Lưu ý: Mỗi mục tiêu chỉ có thể nằm trong một nhóm, TLV cần bỏ mục tiêu ra khỏi nhóm trước khi thêm vào nhóm khác.

Xem chi tiết hướng dẫn tạo nhóm, chỉnh sửa, xóa nhóm tại đây

Các nhóm mục tiêu sẽ đồng thời được hiển thị tương ứng trong báo cáo ngày trên app TLV

=> Giúp báo cáo nhanh chóng và hiệu quả hơn khi chọn một nhóm mục tiêu đã lập sẵn

2. Thêm thống kê số phụ huynh đã xem báo cáo bán trú, tuần và tháng

3. Thống kê cho kế hoạch can thiệp

4. Quản lý nhân sự

a) Chia danh sách TLV đang hoạt động và TLV đã bị khóa

b) Các TLV đã bị khóa sẽ không còn được thống kê dữ liệu trong THỐNG KÊ TỔNG QUAN

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.4.0 (Ra mắt 25/07/2023)

1. Thống kê học sinh

1.1. Thêm phần thống kê học can thiệp và bán trú

1.2. Biểu đồ lĩnh vực

Biểu đồ lĩnh vực giúp các nhà chuyên môn và phụ huynh có cái nhìn tổng thể về trẻ qua quá trình can thiệp tại trung tâm

2. Cho phép chọn nhiều kết quả chẩn đoán trong "Kết quả đánh giá"

3. Cho phép chọn nhiều mức độ hỗ trợ cho một mục tiêu

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.3.0 (Ra mắt 30/06/2023)

1. Chi tiết mục tiêu | Lưu trữ và hiển thị tất cả các phản hồi của phụ huynh về mục tiêu

2. Cải tiến Lịch học / Thời khóa biểu

2.1. Tạo buổi học phát sinh trong TKB | Cho phép áp dụng cho các ngày khác trong tuần

Khi tạo buổi học mới, TLV giờ đây có thể chọn áp dụng cho các ngày khác trong tuần, để không p phải lặp lại thao tác tạo buổi học cho từng ngày

2.2. Cho phép tạo buổi học trùng nhau khi tải lên TKB hoặc tạo buổi học phát sinh

3. Bật / tắt tính năng tạo nhóm chat theo lớp bán trú

BẬT tính năng để cho phép

 • Hệ thống tạo nhóm chat tự động theo lớp bán trú.

 • Nhóm chat sẽ luôn bao gồm các quản lý, giáo viên bán trú và phụ huynh của các học sinh trong lớp bán trú đó.

TẮT tính năng để:

 • Vô hiệu hóa các nhóm chat bán trú hiện có

 • Hệ thống sẽ không tự động tạo nhóm chat theo lớp bán trú trong tương lai.

 • Bạn vẫn sẽ xem được thông tin cũ của các nhóm bán trú

** BẬT / TẮT tính năng này trong Thiết lập cơ sở => Khác

4. Thêm biểu đồ lĩnh vực trong báo cáo tuần và tháng

Mục đích: Thể hiện rõ mối tương quan giữa kết quả của các lĩnh vực trong tuần / tháng

Biểu đồ lĩnh vực giúp các nhà chuyên môn và phụ huynh có cái nhìn tổng thể về trẻ qua quá trình can thiệp tại trung tâm

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 4.1 (Ra mắt 14/06/2023)

1. Cải tiến cho THƯ VIỆN MỤC TIÊU

1.1. Cho phép các cơ sở thuộc cùng hệ thống sử dụng chung Thư viện mục tiêu

Luca cho phép các cơ sở trong cùng một hệ thống cơ sở (cùng chủ trường) sẽ có thể chia sẻ / sử dụng chung một Thư viện mục tiêu

1.2. Chuyển nhiều mục tiêu sang các thư mục khác

1.3. Gắn lĩnh vực cho nhiều mục tiêu cùng lúc

1.4. Hiển thị tổng số mục tiêu ở từng thư mục

2. Cho phép quản lý tự thêm lĩnh vực mới vào danh sách

Để đáp ứng nhu cầu lựa chọn các lĩnh vực không có sẵn trong danh sách mà Luca đề xuất, từ phiên bản này, Luca cho phép Quản lý thêm lĩnh vực mới, đồng thời sửa đổi tên, và xóa lĩnh vực đã tạo.

=> Vào "Thiết lập cơ sở" => Chọn thẻ "Lĩnh vực" => Chọn "Thêm mới lĩnh vực" hoặc "Chỉnh sửa lĩnh vực" trong nút 3 chấm dọc (Xem video hướng dẫn bên dưới)

**Lưu ý: Không thể chỉnh sửa hay xóa các lĩnh vực trong danh sách có sẵn của Luca

3. Hiển thị mục album (hình ảnh/video) trong báo cáo tuần và tháng

Báo cáo tuần và tháng có hiển thị thêm cột "ALBUM" để biết mục tiêu đó có đính kèm hình ảnh / video không

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 4.0 (Ra mắt 31/05/2023)

1. Cải tiến cho THƯ VIỆN MỤC TIÊU

1.1. Chế độ Hoàn thành và Bản nháp cho từng thư viện

 • Ở chế độ Bản nháp, chỉ có các cấp quản lý mới xem được nội dung thư viện này.

 • Sau khi đã sẵn sàng để công khai thư viện này cho tất cả các trị liệu viên trong trung tâm, Quản lý đổi trạng thái của thư viện sang Hoàn thành để kích hoạt

1.2. Bổ sung các thành phần SMART cho các mục tiêu

 • Cho phép thêm / chỉnh sửa các thành phần SMART của mục tiêu trong thư viện

 • Hiển thị các thành phần SMART trong biểu tượng ℹ️, tương tự như ở kế hoạch can thiệp

2. Cho phép TLV xem thống kê của chính mình

Cập nhật cho phép Trị liệu viên xem được phần thống kê của chính mình trên website, thay vì trước đó chỉ có các cấp Quản lý trở lên mới xem được.

3. Cải thiện trải nghiệm người dùng

3.1. Hiển thị thêm danh sách TLV phụ trách bên ngoài hồ sơ học sinh để xem nhanh hơn

3.2. Hiển thị danh sách học sinh trong kho video và thống kê dung lượng đã dùng cho từng học sinh

3.3. Thêm thống kê giờ can thiệp báo nghỉ trong lịch ngày

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.0 (Ra mắt 17/05/2023)

1. Tối ưu hóa THƯ VIỆN MỤC TIÊU

 • Bổ sung tính năng sắp xếp (mục tiêu mới nhất / cũ nhất)

 • Bổ sung tính năng tìm kiếm tên thư viện và tên mục tiêu

2. Quản lý chuyên cần | Cho phép xuất file Excel các buổi học

Luca hỗ trợ thêm tính năng tải toàn bộ bảng quản lý chuyên cần từ website xuống máy tính với định dạng .xlxs (file Excel). Giới hạn số buổi học tối đa là 1000 buổi cho mỗi lần tải

3. Lịch sử kế hoạch | Thêm cột trạng thái "Gửi PH"

Thêm cột "Gửi PH" để dễ dàng xem được rằng kế hoạch đó đã được gửi đến phụ huynh hay chưa.

4. Xem trước ảnh đã tải lên trong thông báo học phí

Luca hỗ trợ thêm việc xem trước các ảnh mà quản lý đã tải lên trong phần thông báo học phí, để đảm bảo không có sai sót trước khi gửi thông báo này đến phụ huynh.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.1 (Ra mắt 19/04/2023)

1. Gửi thông báo đến đối tượng hoặc nhóm cụ thể

Từ phiên bản này, Luca cho phép trị liệu viên chọn nhóm hoặc đối tượng cụ thể để gửi thông báo.

Ví dụ: Phụ huynh bé Gấu, PH của bé Mèo, Phụ huynh lớp Nai Vàng, Cô Mai, Tất cả TLV bán trú, Tất cả TLV can thiệp, v.v.

TLV có thể chọn nhóm phụ huynh của nhiều học sinh cùng lúc

Ví dụ: PH bé Mít, PH bé Gấu mập, PH bé Mèo mập, v.v.

2. Thống kê tổng quan | Thống kê dung lượng video và sinh nhật

Trong phần THỐNG KÊ TỔNG QUAN, Luca tích hợp thêm phần thống kê dung lượng video đã dùng/khả dụng, và số lượng học sinh, trị liệu viên có sinh nhật trong tháng

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.0 (Ra mắt 22/03/2023)

1. THƯ VIỆN MỤC TIÊU

Luca trân trọng ra mắt tính năng THƯ VIỆN MỤC TIÊU - một tính năng lớn nhằm tối ưu việc lập kế hoạch mục tiêu cho học sinh.

Hướng dẫn chi tiết về Thư viện mục tiêu, vui lòng xem thêm tại đây

2. THƯ VIỆN MỤC TIÊU | Đưa vào Ngân hàng mục tiêu cho từng học sinh

Trị liệu viên có thể dùng các mục tiêu lưu trữ trong thư viện mục tiêu chung của trung tâm để đưa vào Ngân hàng mục tiêu của từng học sinh của mình, từ đó dễ dàng chọn mục tiêu phù hợp để lập kế hoạch can thiệp cho học sinh.

3. Chuyển học sinh giữa các trung tâm với nhau

Từ phiên bản này, Luca hỗ trợ chuyển học sinh giữa các trung tâm đang sử dụng Luca Education.

**Tuy nhiên, việc này chỉ có thể được thực hiện bởi nhân viên của Luca Education nên quý Quản lý vui lòng liên hệ với chăm sóc khách hàng của Luca qua Zalo (đã liên hệ trước đó) để được hỗ trợ

Toàn bộ hồ sơ, bao gồm các kế hoạch, báo cáo, thống kê về kết quả học tập của học sinh sẽ được chuyển sang trung tâm mới và chỉ được lưu ở trung tâm cũ ở chế độ xem (không được chỉnh sửa thêm)

4. Thông báo | support gửi nhiều ảnh trong 1 thông báo

Từ phiên bản này, Luca hỗ trợ đính kèm nhiều hình ảnh khi gửi thông báo.

5. Bỏ giới hạn dung lượng hình ảnh ở Thông báo và Hồ sơ đánh giá

Từ phiên bản này, Luca không giới hạn dung lượng hình ảnh được upload vào 2 tính năng: Thông báo Hồ sơ đánh giá. (Trước đây, Luca có giới hạn dung lượng hình ảnh là 3MB)

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.9.0 (Ra mắt 21/02/2023)

1. Hiển thị thông báo khi thêm học sinh quá số lượng đã đăng ký

Nếu số lượng học sinh bạn đã đăng ký với Luca là 50 bạn, khi bạn thêm học sinh thứ 51 vào hệ thống, hệ thống sẽ báo lỗi với nội dung như hình bên dưới.

2. Bảng thống kê theo tháng cho từng trị liệu viên

Khi bấm vào xem chi tiết một TLV, Luca đồng thời hiển thị bảng thống kê theo tháng các thông tin liên quan đến việc giảng dạy của TLV, cụ thể là:

 • Chuyên cần: Số giờ dạy thực, phát sinh và số giờ nghỉ

 • Tiến độ công việc: số lượng các báo cáo và kế hoạch đã hoàn thành

 • Số hình ảnh / video đã tải lên

 • Số lượng học sinh đang phụ trách

 • Danh sách học sinh và kết quả can thiệp cá nhân.

3. Bảng thống kê theo tháng cho từng học sinh

Khi bấm vào xem chi tiết một học sinh, Luca đồng thời hiển thị bảng thống kê theo tháng các thông tin liên quan đến việc học của học sinh, cụ thể là:

 • Kết quả học tập: % hoàn thành mục tiêu, % sự tham gia, % cảm xúc

 • Số hình ảnh / video của trẻ

 • Tình trạng đóng học phí

 • Thống kê số báo cáo được phụ huynh xem

 • Kế hoạch can thiệp: số mục tiêu đã hoàn thành, sẽ tiếp tục, tạm dừng, đã học/dự kiến

3. Thống kê tổng quan | Tỷ lệ hoàn thành báo cáo

Tích hợp thêm phần thống kê "Tỷ lệ hoành thành báo cáo" vào phần Thống kê tổng quan của cơ sở

4. Thêm phần "Ghi chú nội bộ" cho hồ sơ học sinh

Đây là phần ghi chú nội bộ về học sinh dành cho các Quản lý cơ sở, ghi chú này sẽ không hiển thị trong phần thông tin học sinh trên app phụ huynh.

5. Hiển thị ngày sinh và số điện thoại của trị liệu viên cho quản lý cơ sở

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.8.0 (Ra mắt 21/02/2023)

1. Tạo và chỉnh sửa Thời khóa biểu (TKB) cho riêng từng học sinh

Từ phiên bản này, Quản lý có thể chỉnh sửa TKB cho từng học sinh, thay vì phải tải lên lại toàn bộ TKB của toàn trung tâm.

Các thao tác chỉnh sửa bao gồm: thêm buổi học, chỉnh sửa giờ học, xóa buổi học, thêm trị liệu viên.

=> Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

2. Báo lỗi các buổi học bị trùng khi thiết lập Thời khóa biểu

Khi tải lên TKB có các giờ học bị trùng nhau, hệ thống sẽ thông báo cho Trị liệu viên, đồng thời tô đỏ các khung giờ trùng trên TKB để tiện việc chỉnh sửa.

3. Thêm các yêu cầu cần thiết trước khi quản lý tiến hành khóa trị liệu viên khỏi cơ sở

Vì việc khóa tài khoản Trị liệu viên (TLV) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bổ nhân sự trong tính năng Lịch học (Thời khóa biểu), nên Luca sẽ thêm yêu cầu thay đổi TLV / GV bán trú cho các học sinh có liên kết trước khi Quản lý có thể khóa tài khoản của TLV đó.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.7.0 (Ra mắt 28/12/2022)

1. Quản lý có thể tùy chỉnh việc bắt buộc điền ghi chú cho mục tiêu nhận xét buổi học khi Trị liệu viên thực hiện báo cáo ngày

3. Ẩn các nút công cụ khi sử dụng website Luca trên màn hình nhỏ

Khi sử dụng website Luca trên màn hình nhỏ (thiết bị nhỏ hơn hoặc khi thu nhỏ màn hình trình duyệt), các nút công cụ không thể hiển thị đầy đủ được. Vì vậy, chúng tôi đã ẩn các nút công cụ vào biểu tượng "3 chấm dọc" như hình 1 bên dưới

=> Bấm vào biểu tượng để hiển thị thanh công cụ đầy đủ (như hình 2)

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.6.0 (Ra mắt 15/12/2022)

1. Thông báo học phí đến phụ huynh

Chức năng này cho phép Quản lý tạo thông báotheo dõi việc đóng học phí của phụ huynh.

a. Tạo thông báo học phí theo tháng

 • Chọn tên học sinh và tháng đóng học phí

 • Điền nội dung và đính kèm tập tin thông báo

b. Kiểm tra và đánh dấu các phụ huynh đã đóng học phí để tiện theo dõi

c. Gửi lại thông báo học phí trong trường hợp quá thời hạn thanh toán

2. "Kế toán" - vai trò mới trong việc quản lý tài chính của cơ sở

3. Thống kê tổng quan toàn cơ sở

Bảng thống kê các số liệu quan trọng của cơ sở theo từng tháng, bao gồm:

 • Số học sinh, số trị liệu viên của cơ sở

 • Biểu đồ kết quả học tập chung của học sinh

 • Thống kê chuyên cần (số ngày/giờ học can thiệp và bán trú) (phần này chỉ hiển thị khi tính năng lịch học của cơ sở được bật)

 • Số lượng phụ huynh đóng học phí

4. Tích hợp "Đơn thuốc" vào Kết quả đánh giá cho học sinh

Để tiện theo dõi đơn thuốc của học sinh, phần đơn thuốc sẽ được thêm vào phần Kết quả đánh giá, và sẽ được hiển thị trên app của cả Trị liệu viên và Phụ huynh.

5. Quản lý được chọn các lĩnh vực sử dụng và hiển thị trong cơ sở

Để tiết kiệm thời gian trong việc làm kế hoạch can thiệp cho học sinh, Luca cho phép Quản lý chỉ lựa chọn hiển thị những lĩnh vực mà cơ sở có can thiệp, thay vì hiển thị tất cả.

PHIÊN BẢN 1.5.0 (Ra mắt 20/11/2022)

1. Quản lý soạn và gửi thông báo đến toàn bộ trị liệu viên của cơ sở

Trị liệu viên toàn cơ sở sẽ nhận được thông báo qua app trị liệu viên của mình.

2. Xem thống kê ngày sinh nhật của toàn bộ học sinh và trị liệu viên

PHIÊN BẢN 1.4.0 (Ra mắt 01/11/2022)

1. Xem các hình ảnh / video đính kèm trong từng mục tiêu của báo cáo cá nhân

Từ phiên bản này, quý Trị liệu viên đã có thể trực tiếp đính kèm hình ảnh / video trên app Luca Education khi làm báo cáo cho từng mục tiêu của buổi học can thiệp cá nhân.

=> Quản lý có thể xem được các hình ảnh/video này trên website trong báo cáo cá nhân ở từng mục tiêu

2. Quản lý dung lượng hình ảnh / video của cơ sở can thiệp

Luca sẽ hỗ trợ dung lượng lưu trữ hình ảnh/video cho mỗi cơ sở can thiệp đăng ký gói như sau: = 50MB / tháng / học sinh.

 • Ví dụ cơ sở đăng ký gói cho 100 học sinh thì mỗi tháng cơ sở sẽ có thể sử dụng tổng cộng là 50 x 100 = 5000MB dung lượng để đính kèm hình ảnh/video vào báo cáo can thiệp

Quản lý luôn có thể kiểm tra dung lượng này trong phần "Thiết lập cơ sở / Kho video" trên website của cơ sở

Ngoài ra, quản lý còn có thể xem lịch sử sử dụng dung lượng của các tháng trước đó để

3. Tùy chỉnh lịch học bán trú của từng lớp và từng học sinh

Tính năng này cho phép Quản lý chỉnh sửa lịch học của từng lớp bán trú, thay vì hiển thị mặc định theo giờ hoạt động lớp bán trú của cơ sở can thiệp.

Lưu ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi đã bật tính năng "Lịch học" của cơ sở

Ngoài ra, Quản lý còn có thể tùy chỉnh lịch bán trú cho từng học sinh

4. Thống kê giờ học / ngày học can thiệp cá nhân và bán trú

PHIÊN BẢN 1.3.0 (Ra mắt 16/09/2022)

1. Tính năng quản lý Thời khóa biểu của Cơ sở can thiệp

Thời khoá biểu là lịch học cố định của học sinh, được Luca tự động lặp lại hàng tuần.

Tuy nhiên, tính năng này có thể tắt đi (và mở lại) nếu quý cơ sở chỉ có nhu cầu sử dụng tính năng tự tạo báo cáo như hiện tại (không tạo báo cáo theo thời khóa biểu/ lịch học)

2. Quản lý chuyên cần

Với các chức năng vượt trội như báo nghỉ cho học sinh và trị liệu viên, đổi giờ học, đổi trị liệu viên, tạo buổi học phát sinh, v.v.

3. Thông báo về các thay đổi trong lịch học

Các thay đổi về lịch học sẽ được gửi trực tiếp đến app trị liệu viên để theo dõi lịch dạy của mình

4. Tạo và quản lý ngày nghỉ cho toàn cơ sở

Xem danh sách các ngày nghỉ đã tạo của năm

5. Tùy chỉnh gửi báo cáo đến phụ huynh

Tính năng tùy chỉnh (tắt/mở) việc gửi các loại báo cáo khác nhau đến phụ huynh, cũng như việc bắt buộc hoàn thành báo cáo của các trị liệu viên.

PHIÊN BẢN 1.2.1 (Ra mắt 16/08/2022)

1. Quản lý soạn và gửi thông báo đến Phụ huynh

Trung tâm có thể tạo mới, tùy chỉnh và gửi thông báo tới tất cả phụ huynh hoặc phụ huynh theo nhóm lớp bán trú.

Vui lòng xem video hướng dẫn sử dụng các tính năng trên

Tạo thông báo mới

 • Chọn mục "Thông báo" trong phần "Quản lý cơ sở"

 • Nhập tiêu đề và nội dung thông báo

 • Tải ảnh đính kèm vào thông báo (có thể thay thế và xóa)

 • Chọn nhóm phụ huynh muốn gửi thông báo (theo lớp bán trú hoặc toàn cơ sở)

 • Chọn "Lưu bản nháp" để chỉnh sửa sau hoặc "Gửi thông báo" nếu đã sẵn sàng gửi đến phụ huynh.

Chỉnh sửa thông báo

 • Quản lý có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông báo đã lưu

 • Lưu ý: không thể xóa thông báo đã gửi

Gửi thông báo đến phụ huynh

 • Chọn "Gửi thông báo" để gửi đến nhóm phụ huynh đã chọn

 • Quản lý có thể kiểm tra rằng có bao nhiêu phụ huynh đã xem thông báo này, người tạo và gửi thông báo, ngày giờ gửi thông báo.

2. Xem thông tin gói dịch vụ và hóa đơn

PHIÊN BẢN 1.1.2 (Ra mắt 30/06/2022)

Cho phép Trị liệu viên chủ động gửi báo cáo tới phụ huynh

Nút "Gửi tới phụ huynh" được thêm vào trang Kế hoạch hiện tại Báo cáo tháng

=> Cho phép Trị liệu viên chủ động chọn thời điểm gửi cho Phụ huynh, thay vì được hệ thống gửi tự động như trước đó.

PHIÊN BẢN 1.1.1 (Ra mắt 20/05/2022)

🎉 Thêm biểu đồ và chi tiết kết quả mục tiêu từ trước đến nay

 • Bấm trực tiếp vào mục tiêu để xem chi tiết mục tiêu

 • Chi tiết mục tiêu bao gồm: biểu đồ kết quả, lịch sử học, chi tiết kết quả và cảm xúc mỗi lần dạy mục tiêu này.

PHIÊN BẢN 1.1.0 (Ra mắt 01/04/2022)

1. Xem thời gian trẻ đã học ở Cơ sở can thiệp

Luca sẽ hiển thị thời gian trẻ đã theo học tại Cơ sở tính từ ngày trẻ bắt đầu học (được thêm bởi Quản lý trung tâm)

2. Lưu trữ kết quả đánh giá của trẻ

Tính năng này giúp Cơ sở can thiệp có thể tạo và lưu trữ các kết quả chẩn đoán/ đánh giá/ lượng giá của trẻ.

Bảng phân quyền sử dụng

Vai tròTạo & chỉnh sửa Xem & tải tài liệu

Quản lý

Giáo viên

Phụ huynh

3. Tải dữ liệu Kế hoạch hiện tại & Báo cáo kế hoạch để lưu trữ ngoại tuyến (offline)

4. Xem nhanh tổng số mục tiêu đang có trong Kế hoạch hiện tại & dự kiến

5. Xoá phụ huynh trong hồ sơ của trẻ

Trong trường hợp gửi nhầm, hoặc được PH yêu cầu, Quản lý có thể xoá và ngừng cấp quyền truy cập hồ sơ của trẻ cho Phụ huynh

6. Cập nhật về bảo mật

Ở phiên bản 1.1.0, Luca chỉ hiển thị tên thật và ngày sinh khi xem hồ sơ của trẻ đối với vai trò Quản Lý.

Ở app PH, phụ huynh không nhìn thấy tên hiển thị mà chỉ thấy tên thật của trẻ

Last updated