App Trị liệu viên

Các cập nhật cho bản app dành cho Trị liệu viên

PHIÊN BẢN 3.7.0 (Ra mắt 01/06/2024)

Báo cáo nhóm | Bổ sung và cải thiện tính năng

a) Tối ưu phần "Hoạt động" trong báo cáo nhóm

b) Bổ sung tính năng đính kèm hình ảnh/video trong báo cáo nhóm

Tương tự như báo cáo cá nhân, trị liệu viên có thể tải lên hình ảnh và video khi báo cáo từng mục tiêu.

_____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.6.0 (Ra mắt 09/05/2024)

1. Nhóm chat riêng cho các lớp nhóm

Nhóm chat của lớp nhóm sẽ luôn bao gồm các quản lý, trị liệu viên phụ trách lớp nhóm và phụ huynh của các học sinh trong lớp.

Quản lý có thể bật tắt việc tạo nhóm chat tự động cho lớp nhóm trên website => Xem thêm tại đây

2. Chuyển tiếp thông báo của lớp bán trú vào nhóm chat chung của lớp

Khi quản lý gửi một thông báo chung đến phụ huynh của lớp bán trú, thông báo đó sẽ được tự động chuyển tiếp vào nhóm chat chung của lớp bán trú đó, để giúp các trị liệu viên nắm được thông báo quan trọng từ trung tâm.

**Lưu ý: Chỉ phụ huynh mới có thể bấm vào để xem toàn bộ nội dung của thông báo

3. Cho phép tải về Tài liệu tham khảo trên app TLV về điện thoại

Từ phiên bản này, Luca cho phép Trị liệu viên tải các tài liệu tham khảo trên app về điện thoại.

4. Gửi thông báo vào nhóm chat nội bộ khi có lịch nhắc đánh giá định kỳ cho học sinh

Sau khi học sinh hoàn thành một lượng giờ học can thiệp cá nhân cố định (được tuỳ chỉnh bởi quản lý trên website => Xem tại đây), thông báo nhắc đánh giá định kỳ cho học sinh sẽ được gửi đến Quản lý, đồng thời sẽ được chuyển tiếp vào nhóm chat chung của trung tâm để nhắc chung cho các trị liệu viên. **Lưu ý: Nếu không sử dụng tính năng lịch học, Luca sẽ tính 1 báo cáo can thiệp cá nhân bằng 1 giờ can thiệp.

_______________________________________________________________________________-

PHIÊN BẢN 3.5.0 (Ra mắt 03/05/2024)

1. Cho phép lưu mẫu nhận xét theo mục tiêu trong báo cáo bán trú và báo cáo nhóm

Để tối ưu thời gian viết nhận xét, Luca ra mắt tính năng lưu mẫu nhận xét thường dùng khi làm báo cáo bán trú và báo cáo nhóm (tương tự như với báo cáo cá nhân đã có trước đó), tính năng này cho phép TLV:

 • Tạo / Xóa các nhận xét mẫu

 • Chỉnh sửa các nhận xét mẫu

 • Chọn nhanh nhận xét khi làm báo cáo mà không cần gõ lại nhiều lần

2. Báo nghỉ lớp bán trú

Bổ sung cho tính năng báo nghỉ lớp bán trú (trên website): Cho phép chọn lý do cụ thể để thống kê chính xác giờ dạy và giờ học của học sinh và trị liệu viên.

Trên app TLV, các thầy cô sẽ nhận được thông báo báo nghỉ của lớp bán trú mình phụ trách.

3. Cho phép Trị liệu viên tải ảnh/video từ báo cáo

Từ phiên bản này, Luca cho phép trị liệu viên tải xuống ảnh/video đã được đính kèm trong các báo cáo cá nhân

________________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.4.0 (Ra mắt 09/04/2024)

Cải thiện tính năng "Kho tài liệu" của trung tâm

Quy luật thiết lập quyền truy cập cho từng tài liệu sẽ được thay đổi như sau:

 • Công khai: có thể chia sẻ được cho Phụ huynh qua chat, TLV cũng có thể xem được tài liệu trên app

 • Bản nháp: chỉ cấp Quản lý trở lên mới xem được tài liệu, và không thể chia sẻ đến Phụ huynh

 • Lưu ý: Phụ huynh không thể thấy bất cứ tài liệu nào, trừ khi được chia sẻ từ nhóm chat.

__________________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.3.0 (Ra mắt 21/03/2024)

1. Thông báo tin báo nghỉ / khôi phục buổi học trong nhóm chat

Sau khi Trị liệu viên báo nghỉ thành công trên app, thông báo sẽ được gửi vào nhóm chat chung của lớp, đồng thời cũng được lưu lại trong lịch sử báo nghỉ, để tiện cho các Quản lý theo dõi.

2. Cho phép Giám đốc & Quản lý cơ sở xoá tin nhắn của người khác trong nhóm chat

Để tránh các tin nhắn không phù hợp xuất hiện trong nhóm chat, Luca nay cho phép các cấp quản lý (giám đốc) được xóa tin nhắn của các thành viên khác trong nhóm chat chung.

_______________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.1.2 (Ra mắt 11/03/2024)

LỚP NHÓM (BÁO CÁO NHÓM)

Là một tính năng đột phá khác của Luca Education, cho phép Trị liệu viên báo cáo theo lớp học nhóm. Tương tự như báo cáo can thiệp cá nhân, việc báo cáo nhóm cũng sẽ yêu cầu thiết lập lớp nhóm, kế hoạch can thiệp nhóm, lịch học nhóm trên website để có thể tiến hành báo cáo trên app (TLV)

Xem hướng dẫn chi tiết về báo cáo nhóm trên app tại đây

** Các tính năng liên quan (trên app TLV) **

a) Báo cáo kết quả can thiệp nhóm hàng ngày

b) Xem lịch dạy nhóm trên app

c) Nhận các thông báo liên quan đến lớp nhóm trong Tin nhắn

_____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.1 (Ra mắt 24/01/2024)

1. Cho phép trị liệu viên báo nghỉ buổi học cá nhân trực tiếp trên app

Từ phiên bản này, trị liệu viên có thể tự báo nghỉ cho buổi học của mình trực tiếp trên app mà không cần Quản lý thực hiện trên website.

Lưu ý: Hành động này sẽ được đồng bộ với website và cũng sẽ được thông báo đến các cấp quản lý.

2. Cho phép trị liệu viên chỉnh sửa buổi học vừa báo nghỉ

Bạn có thể chỉnh sửa lý do và ghi chú của buổi nghỉ sau khi đã báo nghỉ

3. Cho phép khôi phục lại buổi vừa báo nghỉ

Bạn cũng có thể khôi phục lại buổi báo nghỉ trong trường hợp không nghỉ nữa hoặc báo nghỉ nhầm

________________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.0 (Ra mắt 12/12/2023)

1. Tính năng Chat - Cho phép xoá tin nhắn đã gửi

Từ phiên bản này, Luca cho phép các trị liệu viên xóa được tin nhắn đã gửi

Hướng dẫn: Ấn giữ tin nhắn cần xóa => Chọn "Xóa"

2. Kho tài liệu tham khảo của Luca dành cho Trị liệu viên

Bên cạnh kho Tài liệu tham khảo cho phụ huynh, Luca cũng ra mắt kho tài liệu dành cho Trị liệu viên, nhằm giúp các TLV cập nhật thông tin và kiến thức về trẻ tự kỷ.

_________________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.9.0 (Ra mắt 04/12/2023)

1. Nhóm chat chung của trị liệu viên toàn trung tâm

 • Nhóm chat chung cho toàn trung tâm sẽ được hệ thống Luca tạo tự động khi thiết lập trung tâm mới.

 • Nhóm chat này sẽ luôn tự động thêm, bớt toàn bộ trị liệu viên, giáo viên, nhân viên của trung tâm, tương ứng với danh sách nhân sự trên website (mục Hồ sơ nhân sự)

 • Nhóm chat này sẽ luôn được ghim trên đầu danh sách các nhóm chat của trị liệu viên

2. Tự động gửi thông báo của trung tâm đến phụ huynh vào nhóm chat

Vì nhiều phụ huynh thường bị lỡ thông báo từ trung tâm, nên Luca hỗ trợ thêm tính năng gửi các thông báo này vào thẳng nhóm chat giữa TLV và phụ huynh, giúp phụ huynh dễ dàng nhận được hơn và giúp các TLV tiện nhắc nhở phụ huynh đọc thông báo.

3. Đổi giao diện và cải tiến trang cá nhân của app trị liệu viên

 • Thêm bảng thống kê các báo cáo chưa hoàn thành và đã hoàn thành

 • Hiển thị nổi các mục chính của phần cá nhân như: Thông tin cá nhân, lịch dạy, tài liệu tham khảo và hướng dẫn sử dụng

_______________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.8.0 (Ra mắt 14/11/2023)

1. Kho tài liệu của trung tâm | Cho phép TLV gửi tài liệu đến phụ huynh

Tính năng "Kho tài liệu của trung tâm" cho phép các quản lý tạo tài liệu riêng cho trung tâm mình. Các thao tác tạo, chỉnh sửa, xóa sẽ được thực hiện trên website.

Trên app, trị liệu viên có thể chia sẻ các tài liệu tham khảo này đến phụ huynh qua Tin nhắn

2. Lưu lại danh sách tài liệu được chia sẻ trong Tin nhắn

Các tài liệu đã được chia sẻ đến phụ huynh sẽ được lưu lại trong phần Tin nhắn để tiện xem lại

________________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.7.0 (Ra mắt 2/11/2023)

Nhận tin báo nghỉ và dặn thuốc từ phụ huynh qua "Chat" (Tin nhắn)

Hai tính năng này cho phép phụ huynh báo nghỉ và dặn thuốc cho học sinh trong Tin nhắn, đồng thời gửi thông báo đến toàn bộ trị liệu viên trong nhóm chat

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.5.0 (Ra mắt 10/08/2023)

1. NHÓM MỤC TIÊU

Từ phiên bản này, Luca đã cho phép chia nhóm các mục tiêu trong kế hoạch và các báo cáo, dễ dàng hơn cho việc sắp xếp các mục tiêu.

Hiển thị các nhóm mục tiêu trong báo cáo ngày (trên app) và báo cáo tháng (trên web)

2. Cải tiến phần chi tiết mục tiêu

a) Lưu trữ và hiển thị trên app các phản hồi của phụ huynh về mục tiêu

Các phản hồi của phụ huynh về mục tiêu sẽ được gửi vào nhóm chat, đồng thời được lưu trữ để tiện xem lại trong chi tiết mục tiêu (cả trên web và app TLV)

b) Hiển thị biểu tượng media cho các mục tiêu có hình ảnh / video đính kèm

3. Giảm tối đa dung lượng video khi tải lên app

Luca hỗ trợ giảm dung lượng video lưu trữ trong app lên đến 14 lần, để app Luca chỉ chiếm một dung lượng rất nhỏ trên điện thoại của bạn.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.4.0 (Ra mắt 25/07/2023)

1. Xem album ảnh của từng học sinh

Cho phép TLV xem toàn bộ hình ảnh / video của học sinh trên app

=> Vào "Hồ sơ" => Chọn học sinh => Chọn "Album"

2. Chat | Xem tin nhắn đã được đọc hay chưa

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.3.0 (Ra mắt 03/07/2023)

1. Tạo nhóm chat riêng cho các lớp bán trú

 • Nhóm chat của lớp bán trú chỉ bao gồm: các quản lý, giáo viên bán trú của lớp và phụ huynh của các học sinh trong lớp bán trú đó.

 • Quản lý có thể BẬT / TẮT các nhóm chat này trong Thiết lập cơ sở => Khác

2. Tự động thông báo trong nhóm chat khi học sinh có Kế hoạch, Báo cáo tuần / tháng mới

Các kế hoạch mới, báo cáo tuần, báo cáo tháng sẽ được gửi trực tiếp vào nhóm chat chung để thông báo cho phụ huynh và các trị liệu viên cùng theo dõi

Ngoài ra, phụ huynh còn có thể bấm "Xem ngay" để chuyển đến trang báo cáo / kế hoạch

3. Cho phép lưu mẫu nhận xét theo mục tiêu trong báo cáo ngày

Để tối ưu thời gian viết nhận xét, Luca ra mắt tính năng lưu mẫu nhận xét thường dùng khi làm báo cáo ngày, tính năng này cho phép TLV:

 • Tạo / Xóa các nhận xét mẫu

 • Chỉnh sửa các nhận xét mẫu

 • Chọn nhanh nhận xét khi làm báo cáo mà không cần gõ lại nhiều lần

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.25.0 (Ra mắt 14/06/2023)

Báo cáo nhiều mục tiêu cùng lúc

Để hỗ trợ các Trị liệu viên làm báo cáo thần tốc, đã nhanh này còn nhanh hơn nữa, Luca thay đổi tính năng Báo cáo một mục tiêu thành Báo cáo nhiều mục tiêu cùng lúc, cho phép:

 • TLV chọn nhiều mục tiêu để báo cáo

 • Các mục tiêu cần báo cáo được thu gọn trong một màn hình, và hoàn thành tất cả mục tiêu cùng lúc

 • Tải hình ảnh / video mà không cần chờ đợi - có thể tiếp tục báo cáo cho mục tiêu khác trong lúc video đang được tải lên.

Xem hướng dẫn chi tiết cho tính năng báo cáo tại đây HOẶC xem video hướng dẫn bên dưới

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.24.0 (Ra mắt 31/05/2023)

1. Chat | Bày tỏ cảm xúc với tin nhắn

Luca ra mắt tính năng bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của người khác (hoặc cả với tin nhắn của chính mình) trong nhóm chat, tương tự như trên các nền tảng nhắn tin khác như Zalo, Messenger.

 • Các cảm xúc có thể bày tỏ bao gồm: thích (like), tim, khóc, haha, bất ngờ.

 • Tính năng áp dụng cho cả app Phụ huynh và app TLV

2. Thông báo nhắc phụ huynh đọc báo cáo

App Luca sẽ tự động gửi thông báo nhắc phụ huynh đọc báo cáo nếu vẫn còn báo cáo chưa được xem. Cụ thể tần suất nhắc như sau:

 • Đối với báo cáo ngày: nhắc mỗi giờ sau 8 giờ tối

 • Đối với báo cáo tuần: nhắc 2 lần trong tuần đó

 • Đối với báo cáo tháng: nhắc 3 lần trong tuần đó

 • Đối với kế hoạch can thiệp: nhắc 2 lần trong tuần đó

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.23.0 (Ra mắt 17/05/2023)

1. TLV nhận được thông báo sinh nhật của học sinh mình phụ trách

Tương tự như thông báo sinh nhật dành cho Quản lý, nhưng từ phiên bản này, các TLV sẽ nhận được thông báo qua app về sinh nhật của các học sinh mà mình đang phụ trách, để tiện việc chuẩn bị sinh nhật cho các học sinh.

2. Tăng hiệu năng của ứng dụng và sửa các lỗi phát sinh

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.22.0 (Ra mắt 19/04/2023)

1. Chat | Trả lời tin nhắn

Luca ra mắt tính năng trả lời tin nhắn, cho phép người dùng phản hồi 1 tin nhắn cụ thể, tiện cho việc trò chuyện trong một nhóm nhiều người.

2. Hồ sơ học sinh | Thêm phần Thông tin cá nhân và Ghi chú

Hiển thị trong app TLV phần Thông tin cá nhân của học sinh và phần Ghi chú đã được nhập trên website

**Phần Ghi chú này là ghi chú nội bộ, sẽ không được hiển thị trên app phụ huynh.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.20.0 (Ra mắt 06/03/2023)

1. Hiển thị thông báo khi sử dụng hết dung lượng video cho phép

Nếu bạn đã sử dụng hết dung lượng video miễn phí mà Luca tặng hàng tháng, khi bạn tải lên hình ảnh/video mới vào báo cáo, thì hệ thống sẽ báo lỗi với nội dung như hình bên dưới.

2. Hỗ trợ gửi và nhận nhiều ảnh trong tính năng "Tin nhắn"

Từ phiên bản này 1.20, Luca hỗ trợ gửi tin nhắn với nhiều hình ảnh/video trong app, xem hướng dẫn gửi hình ảnh bên dưới

3. Hiển thị khóa và vô hiệu hóa các chức năng khi cơ sở bị khóa

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.18.2 (Ra mắt 21/02/2023)

1. Tính năng Tin nhắn (Chat) giữa các quản lý, trị liệu viên, và phụ huynh của học sinh.

Luca Education trân trọng ra mắt một tính năng lớn nhằm giúp các trị liệu viên trò chuyện trực tiếp với phụ huynh học sinh trên app Luca Education. Tính năng này hứa hẹn thay thế hoàn toàn các ứng dụng trò chuyện khác như Zalo, Viber, v.v., nhằm giúp bảo mật các thông tin / tài khoản cá nhân của trị liệu viên và phụ huynh.

=> Đọc thêm hướng dẫn về tính năng Tin nhắn (Chat) tại đây

2. Thông báo khi có nhóm trò chuyện mới được tạo

Sau khi thêm một học sinh mới vào cơ sở, app Luca sẽ tự động tạo một nhóm trò chuyện gồm các quản lý cơ sở, các trị liệu viên phụ trách và các phụ huynh (đã liên kết app) của học sinh đó, đồng thời gửi thông báo đến app của từng thành viên trong nhóm.

Bạn có thể bấm vào thông báo để bắt đầu trò chuyện

3. Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Mục "Chính sách bảo mật và quyền riêng tư" được cập nhật và hiển thị ngay bên trong app Trị liệu viên.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.17 (Ra mắt 28/12/2022)

Cửa sổ giới thiệu các tính năng có trong phiên bản cập nhật mới nhất

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.16 (Ra mắt 15/12/2022)

Trị liệu viên xem được Kết quả đánh giá kèm đơn thuốc (tính năng mới trên web) của học sinh trên app

PHIÊN BẢN 1.15 (Ra mắt 20/11/2022)

Quản lý nhận thông báo nhắc sinh nhật học sinh và trị liệu viên của trung tâm mình qua app Trị liệu viên

PHIÊN BẢN 1.14 (Ra mắt 01/11/2022)

Chức năng đính kèm hình ảnh / video vào từng mục tiêu trong báo cáo can thiệp cá nhân

Từ phiên bản 1.14.0, quý Trị liệu viên đã có thể trực tiếp đính kèm hình ảnh / video trên app Luca Education khi làm báo cáo cho từng mục tiêu của buổi học can thiệp cá nhân.

=> Quý phụ huynh có thể xem được các hình ảnh/video này trên app Phụ huynh trong phần báo cáo mục tiêu.

PHIÊN BẢN 1.13 (Ra mắt 16/09/2022)

1. Xem thời khóa biểu / lịch dạy theo tuần của mình

2. Nhận thông báo về các thay đổi trong lịch dạy của mình

Bao gồm các thông báo như: buổi học bị hủy, học sinh báo nghỉ, đổi giờ học, đổi trị liệu viên, các buổi học phát sinh.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.12 (Ra mắt 16/08/2022)

Các thông báo về gói dịch vụ

Quản lý sẽ nhận được các thông báo về các gói dịch vụ đăng ký, như gói hết hạn hoặc sắp hết hạn, v.v.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.10.5 (Ra mắt 30/06/2022)

Xóa và khôi phục báo cáo đã hủy

Trị liệu viên có thể xóa báo cáo trong trường hợp học sinh không tham gia buổi học đó. Ngoài ra, báo cáo này vẫn có thể được khôi phục sau khi xóa.

Lưu ý: Việc xóa báo cáo chỉ có thể thực hiện với các báo cáo chưa hoàn thành (hoặc đang lưu nháp)

> Báo cáo can thiệp cá nhân

> Báo cáo bán trú

Last updated