Kết quả đánh giá

Hướng dẫn cách tạo mới và chỉnh sửa kết quả đánh giá học sinh

Các kết quả đánh giá sẽ được hiển thị trên app Phụ Huynh

1. Chọn "Kết quả đánh giá" trong mục "Hồ sơ học sinh"

Tại đây Trị liệu viên có thể xem danh sách các bản đánh giá hoặc tạo mới

2. Chọn "Tạo Kết Quả Đánh Giá Mới"

Đây là hình ảnh hiển thị khi chưa có bản đánh giá nào

Đây là hình ảnh hiển thị khi đã có các bản đánh giá cũ

3. Điền các thông tin đánh giá

 • Điền các thông tin đánh giá:

  • Tên bản đánh giá: ví dụ: Lượng giá, đánh giá đầu vào

  • Ngày thực hiện

  • Kết luận: Chẩn đoán của bác sĩ, có thể chọn nhiều chẩn đoán (chọn "Thêm chẩn đoán")

  • Tuổi phát triển: Có thể thêm nhiều

 • Kiểm tra và chọn Tiếp tục.

 • Lúc này bản đánh giá đã được tạo thành công. Ngoài ra, trị liệu viên / Giáo viên có thể tải lên tài liệu đánh giá có sẵn, như hình ảnh, tập tin tài liệu (word, pdf) hoặc bảng tính (excel).

4. Xem và chỉnh sửa bản đánh giá

Các bản đánh giá có thể được xem lại và chỉnh sửa sau khi đã hoàn thành.

 • Bấm vào bản đánh giá cần xem / chỉnh sửa

 • Chọn biểu tượng bút chì ở góc phải

Last updated