App Phụ Huynh

Các phiên bản cập nhật của app Phụ huynh

PHIÊN BẢN 3.7.0 (Ra mắt 01/06/2024)

Báo cáo nhóm | Bổ sung và cải thiện tính năng

a) Hiển thị hình ảnh/video của báo cáo nhóm trên Trang chủ

Tương tự như báo cáo cá nhân, trị liệu viên có thể tải lên hình ảnh và video khi báo cáo từng mục tiêu. Các ảnh/video này sẽ được hiển thị tương ứng trên app Phụ huynh và đồng thời xuất hiện trên Trang chủ của app.

b) Lưu trữ các hình ảnh/video vào album của học sinh

Phụ huynh có thể dễ dàng xem lại tổng hợp hình ảnh/video từ các báo cáo tại mục Album

**Album này lưu trữ chung hình ảnh/video của cả báo cáo cá nhân và báo cáo nhóm

_____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.6.0 (Ra mắt 09/05/2024)

1. Nhóm chat riêng cho các lớp nhóm

Nhóm chat của lớp nhóm sẽ luôn bao gồm các quản lý, trị liệu viên phụ trách lớp nhóm và phụ huynh của các học sinh trong lớp.

2. Chuyển tiếp thông báo của lớp bán trú vào nhóm chat chung của lớp

Khi quản lý gửi một thông báo chung đến phụ huynh của lớp bán trú, thông báo đó sẽ được tự động chuyển tiếp vào nhóm chat chung của lớp bán trú đó, để giúp các trị liệu viên nắm được thông báo quan trọng từ trung tâm.

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.5.0 (Ra mắt 03/05/2024)

1. Tài liệu tham khảo | Cho phép phụ huynh tải về máy

Từ phiên bản này, Luca cho phép phụ huynh tải các tài liệu tham khảo trên app về điện thoại.

2. Nút cập nhật app phụ huynh

Để tiện cho phụ huynh cập nhật app lên phiên bản mới nhất, Luca bổ sung nút cập nhật trực tiếp trên app.

__________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.3.0 (Ra mắt 21/03/2024)

1. Báo cáo tháng | Hiển thị biểu đồ so sánh lĩnh vực với tháng trước

2. Cho phép Giám đốc & Quản lý cơ sở xoá tin nhắn của người khác trong nhóm chat

Để tránh các tin nhắn không phù hợp xuất hiện trong nhóm chat, Luca nay cho phép các cấp quản lý (giám đốc) được xóa tin nhắn của các thành viên khác trong nhóm chat chung.

_____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.2.0 (Ra mắt 11/03/2024)

LỚP NHÓM (BÁO CÁO NHÓM)

Là một tính năng đột phá khác của Luca Education, cho phép Trị liệu viên báo cáo theo lớp học nhóm. Tương tự như báo cáo can thiệp cá nhân, các báo cáo nhóm và thông tin về lớp nhóm cũng sẽ được gửi đến và hiển thị trên app PH

** Các tính năng liên quan (trên app PH) **

a) Xem báo cáo kết quả can thiệp nhóm hàng ngày

b) Xem lịch học nhóm của học sinh

____________________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 3.0 (Ra mắt 12/12/2023)

1. Tính năng Chat - Cho phép xoá tin nhắn đã gửi

Từ phiên bản này, Luca cho phép các trị liệu viên xóa được tin nhắn đã gửi

Hướng dẫn: Ấn giữ tin nhắn cần xóa => Chọn "Xóa"

2. Tự động gửi thông báo của trung tâm đến phụ huynh vào nhóm chat

Vì nhiều phụ huynh thường bị lỡ thông báo từ trung tâm, nên Luca hỗ trợ thêm tính năng gửi các thông báo này vào thẳng nhóm chat giữa TLV và phụ huynh, giúp phụ huynh dễ dàng nhận được hơn

______________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.8.0 (Ra mắt 14/11/2023)

KHO TÀI LIỆU CỦA TRUNG TÂM

Mỗi trung tâm sẽ có một kho tài liệu tham khảo riêng (tương tự với kho tài liệu của Luca). Trị liệu viên có thể chia sẻ các tài liệu tham khảo này đến phụ huynh qua Tin nhắn

Phụ huynh có thể xem trực tiếp tài liệu trong Tin nhắn

HOẶC xem lại trong phần lưu trữ "Tài liệu tham khảo" trong Tin nhắn (Hình 1)

HOẶC tại thẻ "Tài liệu tham khảo" trên Trang chủ (Hình 2)

________________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.7.0 (Ra mắt 2/11/2023)

1. Báo nghỉ trực tiếp qua "Chat" (Tin nhắn) trên app

Cho phép phụ huynh báo nghỉ cho học sinh trực tiếp trong Tin nhắn, đồng thời gửi thông báo đến toàn bộ trị liệu viên trong nhóm chat.

=> Xem video hướng dẫn báo nghỉ và dặn thuốc qua Tin nhắn

2. Dặn thuốc trực tiếp qua "Chat" (Tin nhắn) trên app

Cho phép phụ huynh dặn thuốc cho con trực tiếp trong Tin nhắn, đồng thời gửi thông báo đến toàn bộ trị liệu viên trong nhóm chat.

_______________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.5.0 (Ra mắt 10/08/2023)

1. NHÓM MỤC TIÊU - Hiển thị các nhóm mục tiêu trong báo cáo ngày, tuần, tháng

Từ phiên bản này, Luca đã cho phép chia nhóm các mục tiêu trong kế hoạch và các báo cáo, dễ dàng hơn cho việc sắp xếp các mục tiêu.

Trong app phụ huynh sẽ hiển thị các nhóm mục tiêu mà trị liệu viên đã tạo trên website (dành cho trị liệu viên)

2. Hiển thị media trong chi tiết mục tiêu

3. Hiển thị biểu tượng media cho các mục tiêu có hình ảnh / video đính kèm trong báo cáo tuần và tháng

________________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.4.0 (Ra mắt 25/07/2023)

Tài liệu tham khảo cho phụ huynh

Luca ra mắt kho Tài liệu tham khảo cho phụ huynh, nhằm giúp phụ huynh cập nhật các thông tin, kiến thức, cộng đồng về trẻ tự kỷ.

________________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 2.3.0 (Ra mắt 03/07/2023)

1. Tạo nhóm chat riêng cho các lớp bán trú

 • Nhóm chat của lớp bán trú chỉ bao gồm: các quản lý, giáo viên bán trú của lớp và phụ huynh của các học sinh trong lớp bán trú đó.

2. Thêm biểu đồ lĩnh vực cho báo cáo tuần và tháng

Mục đích: Thể hiện rõ mối tương quan giữa kết quả của các lĩnh vực trong tuần / tháng

Biểu đồ lĩnh vực giúp các nhà chuyên môn và phụ huynh có cái nhìn tổng thể về trẻ qua quá trình can thiệp tại trung tâm

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.6.0 (Ra mắt 14/06/2023)

1. Tự động thông báo trong nhóm chat khi học sinh có Kế hoạch, Báo cáo tuần, Báo cáo tháng mới

Các kế hoạch mới, báo cáo tuần, báo cáo tháng sẽ được gửi trực tiếp vào nhóm chat chung để thông báo cho phụ huynh.

Ngoài ra, phụ huynh còn có thể bấm "Xem ngay" để chuyển đến trang báo cáo / kế hoạch

2. Cho phép phụ huynh phản hồi / bình luận về mục tiêu trong nhóm chat

 • Khi xem báo cáo của con, phụ huynh có thể bình luận, phản hồi trực tiếp về một mục tiêu nào đó và gửi nó trực tiếp vào nhóm chat chung.

 • Chọn "Phản hồi về mục tiêu" ở góc phải cuối màn hình, mục tiêu sẽ được tự động chuyển tiếp vào nhóm chat chung

 • Phụ huynh viết phản hồi / bình luận như một tin nhắn bình thường (hình bên phải)

 • Các TLV cũng có thể dễ dàng xem trực tiếp mục tiêu này bằng cách ấn vào mũi tên cạnh mục tiêu mà phụ huynh vừa gửi => app sẽ chuyển đến đúng mục tiêu đó trong báo cáo hoàn thành.

Hướng dẫn chi tiết như hình dưới

3. Các cải tiến về giao diện / trải nghiệm người dùng

3.1. Nhật ký học tập | Hiển thị số báo cáo chưa đọc để luôn nhắc nhở phụ huynh

3.2. Trang chủ | Các thẻ thống kê số lượng báo cáo đã đọc, nhằm khuyến khích phụ huynh hoàn thành việc xem báo cáo của con

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.5.0 (Ra mắt 31/05/2023)

Chat | Bày tỏ cảm xúc với tin nhắn

Luca ra mắt tính năng bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của người khác (hoặc cả với tin nhắn của chính mình) trong nhóm chat, tương tự như trên các nền tảng nhắn tin khác như Zalo, Messenger.

 • Các cảm xúc có thể bày tỏ bao gồm: thích (like), tim, khóc, haha, bất ngờ.

 • Tính năng áp dụng cho cả app Phụ huynh và app TLV

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.4.0 (Ra mắt 22/05/2023)

Cho phép phụ huynh phản hồi (bình luận) về video trong báo cáo ngày vào nhóm chat chung

 • Khi xem video đính kèm mục tiêu, phụ huynh có thể bình luận, phản hồi trực tiếp với các TLV (thầy cô).

 • Chọn biểu tượng "tin nhắn" ở góc phải màn hình, nội dung phản hồi sẽ được tự động chuyển tiếp vào nhóm chat chung

 • Các TLV cũng có thể dễ dàng xem video này nằm trong mục tiêu nào bằng cách ấn vào video mà phụ huynh vừa gửi => app sẽ chuyển đến đúng mục tiêu đó trong báo cáo hoàn thành.

Hướng dẫn chi tiết như hình dưới

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.3.2 (Ra mắt 19/04/2023)

1. Chat | Trả lời tin nhắn

Luca ra mắt tính năng trả lời tin nhắn, cho phép người dùng phản hồi 1 tin nhắn cụ thể, tiện cho việc trò chuyện trong một nhóm nhiều người.

2. Thông báo xác nhận đã nhận học phí từ trung tâm

Quý phụ huynh sẽ nhận được thông báo xác nhận đã đóng học phí từ trung tâm như hình bên dưới

____________________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.3.0 (Ra mắt 06/03/2023)

1. Hiển thị các thông tin dưới dạng news feed (Trang tin tức)

Trang tin tức sẽ hiển thị các thông tin cập nhật về quá trình học tập của bé tại trung tâm dưới dạng dòng thời gian (tương tự trang chủ của Facebook hoặc Nhật ký của Zalo)

=> Phụ huynh có thể dễ dàng lướt trang chủ để xem các báo cáo, hình ảnh, cập nhật về con

2. Hỗ trợ gửi và nhận nhiều ảnh trong tính năng "Tin nhắn"

___________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.2.0 (Ra mắt 21/02/2023)

1. Tính năng Tin nhắn (Chat) giữa các quản lý, trị liệu viên, và phụ huynh của học sinh.

Luca Education trân trọng ra mắt một tính năng lớn nhằm giúp các trị liệu viên trò chuyện trực tiếp với phụ huynh học sinh trên app Luca Education. Tính năng này hứa hẹn thay thế hoàn toàn các ứng dụng trò chuyện khác như Zalo, Viber, v.v., nhằm giúp bảo mật các thông tin / tài khoản cá nhân của trị liệu viên và phụ huynh.

=> Đọc thêm hướng dẫn về tính năng Tin nhắn (Chat) tại đây

2. Thông báo khi có nhóm trò chuyện mới được tạo

Sau khi thêm một học sinh mới vào cơ sở, app Luca sẽ tự động tạo một nhóm trò chuyện gồm các quản lý cơ sở, các trị liệu viên phụ trách và các phụ huynh (đã liên kết app) của học sinh đó, đồng thời gửi thông báo đến app của từng thành viên trong nhóm.

3. Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Mục "Chính sách bảo mật và quyền riêng tư" được cập nhật và hiển thị ngay bên trong app Phụ huynh.

___________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.1.0 (Ra mắt 28/12/2022)

Cửa sổ giới thiệu các tính năng có trong phiên bản cập nhật mới nhất

____________________________________________________________________

PHIÊN BẢN 1.0.9 (Ra mắt 15/12/2022)

Phụ huynh xem được đơn thuốc trong kết quả đánh giá của trẻ

Để tiện theo dõi đơn thuốc của học sinh, phần đơn thuốc sẽ được thêm vào phần Kết quả đánh giá, và sẽ được hiển thị trên app của cả Trị liệu viên và Phụ huynh.

PHIÊN BẢN 1.0.8 (Ra mắt 01/11/2022)

1. Phụ huynh xem được hình ảnh / video của từng mục tiêu trong báo cáo cá nhân của trẻ

Từ phiên bản này, quý Trị liệu viên đã có thể trực tiếp đính kèm hình ảnh / video trên app Luca Education khi làm báo cáo cho từng mục tiêu của buổi học can thiệp cá nhân.

=> Vì vậy, quý phụ huynh cũng có thể xem được các hình ảnh/video này trên app Phụ huynh trong phần báo cáo mục tiêu.

2. Album tổng hợp của con

Ngoài ra, phụ huynh luôn có thể xem lại album tổng hợp tất cả các hình ảnh/video của con trong suốt thời gian học tại cơ sở => Chọn tab "Hồ sơ" => Chọn mục "Album"

PHIÊN BẢN 1.0.7 (Ra mắt 16/09/2022)

Phụ huynh xem Lịch học (Thời khóa biểu) của trẻ

Cho phép phụ huynh kiểm tra thời khóa biểu và lịch học theo tuần, nhanh chóng cập nhật các thay đổi về các buổi học.

Hiển thị loại hình lớp học (Can thiệp cá nhân / Bán trú), hình thức (Cố định / Phát sinh), giờ học và trạng thái của buổi học (Chưa học / Đã học / HS nghỉ / TLV nghỉ)

PHIÊN BẢN 1.0.6 (Ra mắt 16/08/2022)

Phụ huynh nhận thông báo từ trung tâm

Phụ huynh sẽ nhận được thông báo từ trung tâm qua app, như học phí của bé, các thông tin về lịch học, thay đổi từ trung tâm, v.v.

Chọn Thông báo ở thanh điều hướng => chọn tab Thông báo hoặc Bảng tin bên trên

PHIÊN BẢN 1.0.5 (Ra mắt 30/06/2022)

1. Cho phép phụ huynh chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình

Phụ huynh vào phần ‘Cá nhân’ → chọn ‘Thông tin cá nhân’ → chọn biểu tượng chỉnh sửa (cây bút chì) -> chỉnh sửa thông tin -> chọn 'Lưu chỉnh sửa'

2. Cho phép phụ huynh xóa tài khoản của mình

Phụ huynh vào phần ‘Cá nhân’ → chọn ‘Thông tin cá nhân’ → chọn biểu tượng chỉnh sửa (cây bút chì) → chọn biểu tượng thùng rác → Pop-up xác nhận muốn xóa tài khoản → Xóa

PHIÊN BẢN 1.0.3 (Ra mắt 23/05/2022)

1. Tính năng nhận thông báo khi có báo cáo mới

Phụ huynh sẽ nhận được thông báo trong các trường hợp sau

 • Khi bé có báo cáo bán trú, can thiệp, tuần, tháng mới

 • Khi bé có kế hoạch can thiệp mới

2. Xem kế hoạch can thiệp của bé

Khi bé có kế hoạch can thiệp mới, App PH sẽ thông báo và tự động hiển thị kế hoạch can thiệp trên app.

=> Chọn "Hồ sơ" -> chọn "Xem hồ sơ" của bé -> chọn "Kế hoạch can thiệp"

Xem kế hoạch can thiệp trước đó

PH có thể xem kế hoạch can thiệp trước đó bằng các chọn "xem KHCT trước" ở cuối trang

3. Xem các mục tiêu đã hoàn thành trong quá trình can thiệp của bé

PH có thể xem các mục tiêu bé đã hoàn thành và củng cố thêm cho con ở nhà bằng cách:

=> Chọn "Hồ sơ" -> chọn "Xem hồ sơ" của bé -> chọn "Mục tiêu đã hoàn thành"

Last updated