Chia sẻ tài liệu

KHO TÀI LIỆU CỦA TRUNG TÂM

Cho phép các quản lý tạo tài liệu riêng của trung tâm mình. Các thao tác tạo, chỉnh sửa, xóa sẽ được thực hiện trên website.

Xem hướng dẫn tại link bên dưới

pageKho tài liệu

Trị liệu viên có thể chia sẻ các tài liệu tham khảo này đến phụ huynh qua Tin nhắn

Lưu lại danh sách tài liệu được chia sẻ trong Tin nhắn

Các tài liệu đã được chia sẻ đến phụ huynh sẽ được lưu lại trong phần Tin nhắn để tiện xem lại

Last updated