🔄Chuyển học sinh giữa các cơ sở

Luca hỗ trợ chuyển học sinh giữa các trung tâm đang sử dụng Luca Education.

**Việc này chỉ có thể được thực hiện bởi nhân viên của Luca Education nên quý Quản lý vui lòng liên hệ với chăm sóc khách hàng của Luca qua Zalo (đã liên hệ trước đó) để được hỗ trợ

Sau khi chuyển học sinh thành công, toàn bộ hồ sơ, bao gồm các kế hoạch, báo cáo, thống kê về kết quả học tập của học sinh sẽ được chuyển sang trung tâm mới và chỉ được lưu ở trung tâm cũ ở chế độ xem (không được chỉnh sửa thêm)

Last updated