Khái niệm “Mục tiêu” trên Luca Education

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm Mục tiêu trên Luca Education

1. Cấu trúc của một Mục tiêu

Một mục tiêu bao gồm các thành phần sau

Thành phần

Yêu cầu khi tạo MT mới

Khi đã có kết quả báo cáo buổi học

Lĩnh vực

Bắt buộc

Không chỉnh sửa được

Nội dung

Bắt buộc

Không chỉnh sửa được

Mức độ hỗ trợ

Bật/ tắt ở Thiết lập cơ sở

Chỉnh sửa được

Cơ sở hợp lý

Bật/ tắt ở Thiết lập cơ sở

Chỉnh sửa được

Chiến lược

Bật/ tắt ở Thiết lập cơ sở

Chỉnh sửa được

Quy trình thực hiện

Bật/ tắt ở Thiết lập cơ sở

Chỉnh sửa được

Hoạt động

Có thể chọn các hoạt động này để hiển thị trong báo cáo buổi học trên ứng dụng di động

Xem số lượng buổi học mà hoạt động được dạy

Không bắt buộc

Chỉnh sửa được

 1. Thêm hoạt động mới

 2. Chỉnh sửa nội dung hoạt động đã có

 3. Xoá hoạt động đã có

2. Các trạng thái của một Mục tiêu

Luca chú trọng vào việc theo dõi tiến độ và kết quả can thiệp của mục tiêu. Do đó Luca không hỗ trợ xoá mục tiêu ra khỏi hệ thống dữ liệu và chỉnh sửa nội dung nếu mục tiêu đó đã từng được dạy ở giờ học cá nhân và có kết quả học tập.

Sau khi được tạo & có kết quả buổi học, Mục tiêu trên Luca chỉ thay đổi về trạng thái và vị trí, không thể xoá khỏi hệ thống, hoặc chỉnh sửa nội dung

Sơ đồ Trạng thái của một Mục Tiêu thay đổi trong quá trình can thiệp

Trạng thái

Mô tả

Vị trí

Có thể

Mục tiêu mới

Chưa có kết quả học tập

Là mục tiêu được tạo mới

 • Kế hoạch dự kiến (KHDK)

 • Kế hoạch hiện tại (KHHT)

 • Ngân hàng mục tiêu (NHMT)

 • ​Chỉnh sửa nội dung

 • Chỉnh sửa hoạt động

 • Xoá khỏi hệ thống

Mục tiêu mới

Có kết quả học tập

Là mục tiêu được tạo mới và được báo cáo kết quả trên ứng dụng di động

 • Kế hoạch hiện tại

 • ​Tạm dừng mục tiêu

 • Chỉnh sửa hoạt động

Mục tiêu tạm dừng

Là mục tiêu được tạm dừng khi làm báo cáo kế hoạch hoặc chỉnh sửa KHHT/ KHDK

 • Mục tiêu tạm dừng

Mục tiêu hoàn thành

Là mục tiêu được hoàn thành khi làm báo cáo kế hoạch

 • Mục tiêu hoàn thành

Mục tiêu lặp lại

Là mục tiêu được lặp lại khi làm báo cáo kế hoạch

 • Kế hoạch hiện tại

 • Kế hoạch dự kiến

 • ​Tạm dừng mục tiêu

 • Chỉnh sửa hoạt động

3. Theo dõi tiến độ và kết quả can thiệp của Mục tiêu

Tính năng theo dõi tiến độ học của mục tiêu trong 1 tháng

Bước 1: Vào Báo cáo tháng -> Bấm chọn học sinh cần xem

Bước 2: Bấm chọn vào mục tiêu cần xem

Trị liệu viên có thể theo dõi kết quả học tập của mục tiêu này qua các buổi học trong tháng. Luca cung cấp biểu đồ và bảng thống kê chi tiết các ngày mà học sinh được học mục tiêu đó.

Nếu bạn gặp khó khăn gì hãy liên hệ với Luca qua kênh Zalo chính thức

Tên học sinh trong hình minh hoạ của bài viết này đã được thay đổi để bảo mật thông tin

Last updated