Ngân hàng mục tiêu

Tìm hiểu về khái niệm và các hoạt động gắn liền với Ngân hàng mục tiêu của Luca Education

1. Khái niệm

  • Ngân hàng mục tiêu là nơi lưu trữ các mục tiêu đã được nhập liệu sẵn bởi Trị liệu viên để sử dụng cho việc làm Kế hoạch can thiệp cho mỗi bé.

  • Ngân hàng mục tiêu được cá nhân hoá cho từng trẻ.

2. Các hoạt động có thể thực hiện ở Ngân hàng mục tiêu

a. Thêm mục tiêu mới

  • Chọn lĩnh vực phù hợp (có thể gõ chữ để tìm kiếm trong khung này)

  • Điền các thông tin chi tiết của mục tiêu

  • Chọn mức độ hỗ trợ phù hợp (có thể gõ chữ để tìm kiếm trong khung này)

  • Thêm hoạt động của mục tiêu

b. Chỉnh sửa chi tiết mục tiêu / hoạt động

c. Xóa mục tiêu

d. Xem danh sách ngân hàng mục tiêu

e. Tạo nhóm mục tiêu

Trị liệu viên có thể chia nhóm cho các mục tiêu để tiện quản lý

3. Sử dụng ngân hàng mục tiêu để lập kế hoạch

Sử dụng ngân hàng mục tiêu như Kế hoạch can thiệp dài hạn cho trẻ (3 tháng, 6 tháng). Khi quản lý chuyên môn duyệt và hoàn tất Ngân hàng mục tiêu cho trẻ, Trị liệu viên chỉ cần đưa những mục tiêu ở Ngân hàng mục tiêu vào Kế hoạch hàng tháng để dạy

Chi tiết xem trong bài viết này ⬇️

pageThêm mục tiêu từ Ngân hàng mục tiêu

4. Lưu ý trên app Trị liệu viên

Trị liệu viên chỉ có thể xem Ngân hàng mục tiêu của bé trên nền tảng app, mọi chỉnh sửa phải được thực hiện trên nền tảng website.

Hướng dẫn xem Ngân hàng mục tiêu trên app Trị liệu viên

Last updated