Quản lý nhiều cơ sở

Trong trường hợp trị liệu viên đang hoạt động / quản lý nhiều cơ sở khác nhau trên Luca Education, việc chuyển đổi tác vụ giữa các cơ sở sẽ được thực hiện dễ dàng bằng cách

  • Chọn nút ba chấm dọc ở góc trái màn hình (bên phải dòng chữ "CƠ SỞ GIÁO DỤC")

  • Chọn cơ sở cần quản lý (hoặc thực hiện tác vụ)

Last updated