Thông báo học phí

Chức năng này cho phép Quản lý tạo thông báotheo dõi việc đóng học phí của phụ huynh

1. Tạo thông báo học phí theo tháng

  • Chọn tên học sinh (từ danh sách có sẵn học sinh của toàn cơ sở)

  • Chọn tháng đóng học phí => hệ thống sẽ tự động tạo "Tiêu đề" sau khi bạn chọn tháng

  • Điền nội dung thông báo đính kèm tập tin (nếu có)

  • Chọn "Lưu bản nháp" (nếu bạn chưa muốn gửi ngay) hoặc "Gửi thông báo" (gửi ngay đến các phụ huynh)

  • Luca hỗ trợ xem trước các ảnh mà quản lý đã tải lên trong phần thông báo học phí, để đảm bảo không có sai sót trước khi gửi thông báo này đến phụ huynh.

2. Kiểm tra và đánh dấu các phụ huynh đã đóng học phí để tiện theo dõi

3. Xem lịch sử gửi thông báo và Gửi lại thông báo học phí trong trường hợp quá thời hạn thanh toán

Last updated