Thêm thông tin cá nhân cho học sinh

Hướng dẫn thêm / chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ

1. Thêm/Chỉnh sửa thông tin cá nhân

  • Vào "Hồ sơ học sinh" trong "Quản lý hồ sơ"

  • Chọn tab "Thông tin cá nhân" để xem thông tin cá nhân của trẻ.

  • Tại đây, Trị liệu viên có thể thêm các thông tin còn thiếu hoặc chỉnh sửa thông tin của trẻ => Bấm vào biểu tượng bút chì để bắt đầu chỉnh sửa

2. Nhập thông tin

  • Trị liệu viên có thể chọn thêm giới tính và ngày nhập học của trẻ

  • Sau khi đã thêm/chỉnh sửa các thông tin mong muốn, chọn "Lưu chỉnh sửa" để lưu lại thông tin.

3. "Ghi chú nội bộ" về học sinh

Đây là phần ghi chú nội bộ về học sinh dành cho các Quản lý cơ sở, ghi chú này sẽ không hiển thị trong phần thông tin học sinh trên app phụ huynh.

Last updated