Đăng ký thêm học sinh

Nếu số học sinh tăng lên bạn có thể tiến hành đăng ký thêm học sinh. Số lượng đăng ký bổ sung tối thiểu là 3 học sinh.

Số tháng sẽ được tính từ thời điểm đăng ký thêm tới ngày gói dịch vụ hiện có hết hạn.

Ví dụ: Bạn đang sử dụng gói dịch vụ có 50 học sinh và có hạn từ 15/01/2023 tới 15/07/2023. Vào 05/03/2023 bạn cần đăng ký thêm cho 7 học sinh.

=> Vậy gói đăng ký thêm này sẽ là 7 học sinh, thời hạn từ 05/03/2023 tới 15/07/2023, tức là bạn chỉ phải thanh toán cho 7 học sinh x 4 tháng

=> Tổng tiền = Giá dịch vụ x 7 x 4 tháng (thay vì 6 tháng như gói đăng ký mới)

Sau khi hết hạn gói dịch vụ (ngày 15/07/2023), bạn có thể đăng ký gói cho trọn vẹn 57 học sinh (x 6 tháng) thay vì gói 50 học sinh.

Vui lòng liên hệ đăng ký thêm học sinh qua các kênh hỗ trợ dịch vụ của Luca Education

Last updated