Luca bảo mật thông tin cho PH & học sinh như thế nào?

Để đảm bảo về quy trình bảo mật thông tin cho PH & học sinh, Luca có những hạn chế sau

Ai có thể mời và xem thông tin của PH?

Chỉ có vai trò Quản lý mới có thể mời PH liên kết TK học sinh & xem thông tin của PH. Vai trò giáo viên không thể thực hiện việc này

Có thể mời nhầm PH vào TK của học sinh khác?

Luca sẽ tạo mã liên kết cho từng phụ huynh & học sinh. Để nhập được mã liên kết thành công, cần đạt 2 yêu cầu sau:

  1. Tài khoản đăng nhập vào app PH phải khớp với email mà Quản lý điền khi tạo lời mời

  2. Mã phải được dùng trong vòng 48 tiếng kể từ khi được tạo

Với 2 yêu cầu trên sẽ giảm được tỷ lệ mời nhầm PH của Quản lý vì cần email đăng nhập vào App PH phải khớp với email dùng để tạo mã liên kết.

Các PH trong 1 gia đình có thể dùng 1 địa chỉ email được không?

Để kiểm soát được ai đang có quyền xem thông tin của học sinh, Luca yêu cầu mỗi PH cần sử dụng địa chỉ email riêng biệt.

Khi được yêu cầu (từ PH hoặc các cấp chính quyền), Luca có thể khoá quyền truy cập của địa chỉ email đó vào TK học sinh.

Tuy nhiên, nếu PH đưa thông tin đăng nhập của mình cho người khác sử dụng, Luca và Cơ sở can thiệp không chịu trách nhiệm nếu thông tin cá nhân của học sinh và Phụ huynh bị lộ ra ngoài.

Tên học sinh trong hình minh hoạ của bài viết này đã được thay đổi để bảo mật thông tin

Last updated