Khái niệm "Kế Hoạch Can Thiệp" trên Luca Education

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về khái niệm Kế hoạch can thiệp (KHCT) trên Luca Education tiến tới sử dụng KHCT một cách hiệu quả nhất cho Cơ Sở Can Thiệp (CSCT) của mình

1. Cấu trúc của một Kế Hoạch Can thiệp

Bạn có thể tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về Vòng đời của một Mục Tiêu trên Luca Education

2. Trạng thái của một Kế Hoạch Can thiệp

Kế hoạch can thiệp trên Luca Education có 2 trạng thái là Kế hoạch hiện tạiKế hoạch dự kiến.

Nếu bạn gặp khó khăn gì hãy liên hệ với Luca qua kênh Zalo chính thức

Last updated