Xem nhanh Mục tiêu SMART & Hoạt động

Luca thiết kế cách để bạn xem nhanh các nội dung SMART và hoạt động gắn liền với mục tiêu như sau:

Di chuột vào biểu tượng ℹ️ ở cạnh tên mục tiêu. Luca sẽ hiện thị toàn bộ nội dung SMART & hoạt động của Mục tiêu

Last updated