Lời mời liên kết gồm những gì?

Chỉ có quản lý mới có thể mời phụ huynh liên kết tài khoản

Email liên kết của Luca

Lần đầu tạo lời mời liên kết, Luca sẽ tự động gửi Hướng dẫn cài đặt & mã liên kết qua email của Phụ huynh mà Quản lý nhập trên hệ thống

Nội dung email như sau:

File lời mời dạng PDF (tải về)

Trong trường hợp PH không vào được email, Quản lý có thể tải file lời mời dưới định dạng PDF về và gửi trực tiếp cho PH.

Tên file = Địa chỉ email_tên học sinh

Nội dung file PDF như sau:

Lưu ý: Cần phải ở định dạng pdf thì PH mới ấn được vào link tải app. Ở định dạng file ảnh, sẽ không thể ấn được.

Tên học sinh trong hình minh hoạ của bài viết này đã được thay đổi để bảo mật thông tin

Last updated