Cấu trúc phần "Chỉnh sửa Kế Hoạch Hiện Tại"

Bài viết này giúp bạn hiểu rõ cấu trúc của phần chỉnh sửa Kế Hoạch Hiện Tại (KHHT) trên Luca Education.

Bạn có thể chỉnh sửa kế hoạch trên cả 2 nền tảng máy tính & điện thoại

(sử dụng trình duyệt Chrome)

Cấu trúc của tính năng Chỉnh sửa Kế Hoạch Hiện Tại

1. Tổ hợp nút tắt để:

  • Xem trước Kế hoạch hiện tại: mở kế hoạch hiện tại ở bên phải để xem nhanh danh sách mục tiêu cũng như thống kê của kế hoạch mà mình đang soạn. Khi thêm mục tiêu, thì phần này cũng được cập nhật cùng lúc.

  • Xem mục tiêu hoàn thành: mở danh sách MT hoàn thành ở bên phải để xem nhanh danh sách các MT học sinh đã hoàn thành, thuận tiện hơn trong việc soạn mục tiêu mới cho học sinh

2. Thêm mục tiêu, gồm có:

  • Thêm mục tiêu mới: tạo mục tiêu mới chưa có trong dữ liệu của học sinh này

  • Thêm mục tiêu từ MT tạm dừng: chuyển mục tiêu trong phần này vào KHHT để dạy

  • Thêm mục tiêu từ Ngân hàng MT: chuyển mục tiêu trong phần này vào KHHT để dạy

  • Thêm mục tiêu từ MT hoàn thành: chuyển mục tiêu trong phần này vào KHHT để dạy

3. Xem trước KHHT hoặc Xem MT hoàn thành

  • Chọn nút "x" ở góc phải để đóng phần này lại, và dùng nút ở Tổ hợp nút tắt để mở phần này ra

  • Phần này bao gồm: Tên kế hoạch, thống kê chung và danh sách mục tiêu trong kế hoạch này

Nếu bạn gặp khó khăn gì hãy liên hệ với Luca qua kênh Zalo chính thức

Tên học sinh trong hình minh hoạ của bài viết này đã được thay đổi để bảo mật thông tin

Last updated