Chi tiết mục tiêu

1. Xem nhanh mục tiêu

Tất cả các mục tiêu đều bao gồm các thành phần như sau

(1) Lĩnh vực của mục tiêu (2) Nội dung mục tiêu (3) Phân loại mục tiêu (để sử dụng làm kế hoạch) hoặc nơi mục tiêu được trả về nếu mục tiêu không được chọn dạy (4) Mức độ hỗ trợ (5) Nội dung SMART của mục tiêu, bao gồm: Cơ sở hợp lý, Chiến lược, Quy trình thực hiệnHoạt động

Di chuột vào biểu tượng ℹ️ ở cạnh tên mục tiêu (Xem hình minh hoạ bên dưới)

2. Xem chi tiết mục tiêu

Nhấp vào mục tiêu để xem chi tiết hơn, bao gồm:

Nội dung chi tiết + hoạt động của mục tiêu

Biểu đồ kết quả học của mục tiêu

Lịch sử dạy & học của mục tiêu qua từng buổi học / tháng

Media của mục tiêu

Quản lý có thể xem được các hình ảnh/video được đính kèm ở từng mục tiêu trong báo cáo cá nhân

Last updated