Khái niệm "Mô hình"

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm Mô hình trên Luca Education

1. Các mô hình ở Luca

Luca hiện tại đang hỗ trợ 2 mô hình sau:

2. Xem mô hình của bé

  • Một (bé) học sinh có thể có 1 trong 2 HOẶC cả 2 mô hình trên.

  • Khi xem hồ sơ học sinh (tại Quản lý hồ sơ \ Hồ sơ học sinh), Trị liệu viên sẽ thấy được mô hình của các bé mà mình đang phụ trách.

3. Vai trò Quản lý

  • Vai trò Quản lý có thể xem được tất cả các thông tin và mô hình của các Trị liệu viên tại cơ sở của mình (Xem tại Quản lý hồ sơ \ Hồ sơ nhân sự)

  • Vai trò Quản lý cũng có thể xem được tất cả thông tin và mô hình của các học sinh đang theo học tại cơ sở của mình (Xem tại Quản lý hồ sơ \ Hồ sơ học sinh)

Last updated