Đổi mật khẩu

Hướng dẫn Trị liệu viên đổi mật khẩu khi quên (Dành cho cả bản web và app điện thoại)

Giao diện đổi mật khẩu trên website tương tự với trên ứng dụng điện thoại

1. Quên mật khẩu?

Khi Trị liệu viên quên mật khẩu và không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, chọn "Quên mật khẩu?" trên trang đăng nhập.

Điền email của Trị liệu viên đã dùng để đăng ký tài khoản, sau đó chọn Tiếp tục.

Một email hướng dẫn đổi mật khẩu sẽ được gửi đến hộp thư đến của Trị liệu viên.

2. Kiểm tra hộp thư đến email của mình

Đây là mẫu email mà Trị liệu viên sẽ nhận được, lúc này hãy chọn "Thiết lập mật khẩu" để bắt đầu tạo lại mật khẩu mới.

Trị liệu viên điền vào mật khẩu mới hai lần vào hai khung như trên, sau đó chọn Hoàn tất.

Lúc này Trị liệu viên đã đổi được mật khẩu mới thành công và có thể Đăng nhập bằng mật khẩu mới.

Quý trị liệu viên có thể ghi chú lại mật khẩu để tránh quên trong tương lai

Last updated