Cách mời phụ huynh

Lưu ý!!! Phụ huynh sẽ xem được toàn bộ báo cáo của trẻ kể từ lúc hồ sơ của trẻ đươợc thêm vào trên hệ thống của Luca

Bước 1: Gửi lời mời liên kết

> Từ tài khoản học sinh chưa có phụ huynh nào

Vào phần Thông Tin Cá Nhân của học sinh cần liên kết -> Chọn "Gửi lời mời liên kết" -> Điền email của Phụ huynh và gửi​

> Từ tài khoản học sinh đã có phụ huynh

Vào phần Thông Tin Cá Nhân của học sinh cần liên kết -> Chọn "Mời phụ huynh khác" -> điền email của PH và gửi​

Bước 2: Kiểm tra trạng thái liên kết

Lời mời liên kết có 3 trạng thái sau:

> Nếu đã liên kết

Luca hiển thị mối quan hệ với trẻ mà Phụ huynh chọn khi liên kết (ông, bà, mẹ, bố...), email và dấu tick xanh "✅ đã liên kết app PH"

> Nếu chưa liên kết

Tài khoản chưa liên kết sẽ có 2 trường hợp, tuỳ vào Mã liên kết còn hay hết hạn (48 tiếng sau khi tạo)

Khi mã còn hiệu lực

  • Quản lý có thể tải lời mời liên kết dạng PDF về bất cứ lúc nào

  • PH có thể liên kết với TK học sinh bất cứ lúc nào.

Khi mã hết hiệu lực

  • Quản lý không thể tải lời mời liên kết dạng PDF

  • PH không thể liên kết với TK học sinh (sẽ nhận được lỗi Mã hết hạn)

  • Nếu mã liên kết hết hạn, Quản lý chọn "Tạo mã liên kết mới" để thay thế mã cũ. Ngay sau đó, Luca sẽ tự động gửi lời mời liên kết cùng mã mới này tới email của PH.

Tên học sinh trong hình minh hoạ của bài viết này đã được thay đổi để bảo mật thông tin

Last updated