Bạn đang sử dụng phiên bản nào?

Cách kiểm tra phiên bản ứng dụng bạn đang sử dụng

Trình duyệt web

Ở thanh công cụ bên trái, xem phiên bản ở trên logo Luca Education

Các ứng dụng di động cho Phụ Huynh và Trị liệu viên

Chọn tab "Cá nhân" -> xem phiên bản ở trên nút đăng xuất

Last updated