Phác thảo kế hoạch cho 1 buổi can thiệp trên App Luca

Trị liệu viên có thể sử dụng app Luca Education để phác thảo kế hoạch cho 1 buổi can thiệp cá nhân thay vì sử dụng sổ / giấy như hiện tại.

Bài viết này sử dụng Ứng dụng di động Luca Education Pro

Tải ứng dụng di động tại đây

1. Xác định các mục tiêu sẽ dạy trong buổi học

Đầu tiên, TLV có thể xem trước Kế hoạch hiện tại của học sin để xác định các mục tiêu sẽ dạy trong buổi can thiệp qua 3 bước sau:

2. Lên hoạt động cho các mục tiêu sẽ dạy

Khi đã xác định được các mục tiêu sẽ dạy, TLV có thể lên hoạt động trước cho từng mục tiêu. Việc này giúp TLV chuẩn bị tốt hơn cho buổi học, và rút ngắn thời gian báo cáo sau buổi học.

Bước 1: Chọn báo cáo của học sinh sẽ dạy để thêm hoạt động cho các mục tiêu dự kiến dạy

Bước 2: Thêm hoạt động cho mục tiêu

Có thể thêm hoạt động mới hoặc sử dụng lại hoạt động cũ

Mục tiêu có hoạt động được hiển thị như sau. TLV có thể lặp lại các bước trên để thêm hoạt động cho các mục tiêu khác

Tại trang này, TLV có thể xem lại phác thảo kế hoạch cho buổi can thiệp trước khi vào dạy. Sau đó chọn nút quay lại để lưu phác thảo này thành bản báo cáo nháp

3. Báo cáo kết quả sau buổi can thiệp

Vì đã có sẵn phác thảo, TLV chỉ cần chọn mục tiêu trong phác thảo, và chỉnh sửa kết quả của mục tiêu đó theo kết quả thực tế.

Chọn chỉnh sửa Hoạt động, để bỏ chọn những hoạt động không thực hiện trong buổi can thiệp.

Chọn xoá mục tiêu trong phác thảo nếu không được dạy trong buổi can thiệp.

Nếu có mục tiêu phát sinh trong buổi dạy, chọn "thêm mục tiêu khác" để thêm mục tiêu.

Khi đã báo cáo xong, chọn "hoàn thành" để nộp báo cáo. Báo cáo sau khi nộp, sẽ xuất hiện ở tab "Hoàn thành".

Báo cáo này sẽ xuất hiện trên nền tảng web và được tự động chia sẻ tới app Phụ Huynh

Tên học sinh trong hình minh hoạ của bài viết này đã được thay đổi để bảo mật thông tin

Last updated