Báo cáo can thiệp có đính kèm hình ảnh/video buổi học

Từ phiên bản 1.14.0, Trị liệu viên đã có thể trực tiếp đính kèm hình ảnh / video trên app Luca Education khi làm báo cáo cho từng mục tiêu của buổi học can thiệp cá nhân.

1. Báo cáo trên app Trị liệu viên

Sau khi đã báo cáo các nội dung khác của buổi học (xem hướng dẫn chi tiết cách báo cáo can thiệp cá nhân tại đây), Trị liệu viên có thể tải lên hình ảnh/video của buổi học, để phụ huynh của học sinh tiện theo dõi quá trình học tập của con tại lớp.

  • Chọn "Thêm hình ảnh/video" (Hình 1)

  • Chọn hình ảnh/video từ điện thoại của bạn

  • Để tải thêm hình ảnh/video khác, chọn nút như hình 2

  • Chọn "Hoàn thành" để trở lại màn hình báo cáo mục tiêu

  • Để thêm/bớt hình ảnh/video, chọn biểu tượng bút chì để chỉnh sửa (hình 3)

Bạn có thể cùng lúc tải lên hình ảnh/video cho nhiều mục tiêu khác nhau.

**Các báo cáo có chứa hình ảnh/video sẽ có thêm biểu tượng media ở góc phải của báo cáo (như hình dưới)

2. Hiển thị trên website

Các báo cáo có chứa hình ảnh/video sẽ có thêm biểu tượng media ở cột Album (xem hình dưới)

Bấm vào biểu tượng để xem các hình ảnh/video của mục tiêu đó

3. Quản lý dung lượng hình ảnh/video trên website

Xem bài viết sau https://wiki.luca.education/web-danh-cho-tri-lieu-vien/quan-ly-co-so/kho-video

4. Phụ huynh xem hình ảnh / video trong báo cáo

Sau khi Trị liệu viên đã gửi báo cáo (có kèm hình ảnh/video) đến phụ huynh, phụ huynh có thể xem được các hình ảnh/video này trực tiếp trên app Phụ huynh trong phần báo cáo mục tiêu.

Ngoài ra, phụ huynh luôn có thể xem lại album tổng hợp tất cả các hình ảnh/video của con trong suốt thời gian học tại cơ sở

=> Chọn tab "Hồ sơ" => Chọn mục "Album"

Quý Trị liệu viên và Phụ huynh vui lòng cập nhật app đến phiên bản 1.14 hoặc mới hơn để sử dụng được chức năng này.

Last updated